Sökning: "bostadsrättsförening regelverk"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden bostadsrättsförening regelverk.

 1. 1. Bankers Kreditanalys Av Bostadsrättsföreningar : och årsredovisningens roll samt utformning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oscar Melin; Jonathan Berg; [2019]
  Nyckelord :Housing Cooperatives; Annual Report; Financial Analysis; Credit; Bostadsrättsförening; Årsredovisning; Finansiell Analys; Kreditgivning;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Bostadsrättsföreningars höga skuldsättning har diskuterats frekvent i diverse medier senaste åren och en räntehöjning kan påverka föreningens medlemmar avsevärt. Köparnas kunskapsbrist och oförmåga att avläsa en årsredovisning på ett korrekt sätt kan innebära problem för föreningens samtliga intressenter. LÄS MER

 2. 2. 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Benatti; Amelie Nordén; Jacob Olsson; [2018]
  Nyckelord :Tredimensionell fastighetsbildning; oäkta bostadsrättsförening; substance over form; rättvisande bild; jämförbarhet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar - Den nya trenden som kan ställa till det för redovisningen Seminariedatum: 1 juni 2018. Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Amelie Nordén, Jacob Olsson och Simon Benatti Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Tredimensionell fastighetsbildning, oäkta bostadsrättsförening, substance over form, rättvisande bild, jämförbarhet. LÄS MER

 3. 3. Bostadsrättsföreningars redovisning - En explorativ studie om komplexiteten kring bostadsrättsföreningars redovisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Ulf; Emma Hansson; Maja Kjellgren; [2018]
  Nyckelord :Avskrivning; Bostadsrättsförening; Jämförbarhet; Redovisningsregelverk; Rättvisande bild; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att identifiera hur experter inom ämnet upplever att de befintliga regelverken K2 och K3 lämpar sig för bostadsrättsföreningar. Lämpligheten värderas med utgångspunkt i om regelverken resulterar i en rättvisande bild av bostadsrättsföreningars ekonomiska ställning, samt hur de påverkar jämförbarheten mellan bostadsrättsföreningar. LÄS MER

 4. 4. Redovisning i bostadsrättsföreningar : Från progressiv avskrivning till underskott?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Richard Nylén; Johannes Björk; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Avskrivning; Redovisningsprinciper; Den Positiva Redovisningsteorin; Ideella organisationer; Finansiell läskunnighet;

  Sammanfattning : Från och med 2014 hade ett stort antal företag i Sverige en ny typ av regelverk att förhålla sig till i och med införandet av bokföringsnämndens K-regelverk för redovisning. Det var i samband med implementeringen av dessa som FAR- branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer lönekonsulter och skatterådgivare, ifrågasatte huruvida progressiv metod för avskrivning på byggnad var tillåten. LÄS MER

 5. 5. Bostadsrättsföreningars årsredovisning : En deskriptiv studie utifrån ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Asplund; Henrik Klerfelt; [2017]
  Nyckelord :Årsredovisning; Bostadsrättsförening; Legitimitet;

  Sammanfattning : Kritik som uppstått mot årsredovisningar i bostadsrättsföreningar härstammar från att regelverken är likadana för bostadsrättsföreningar som för vinstdrivande organisationer vilket ger en svårtydig, och ibland, missvisande bild av ekonomin. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur årsredovisningen i bostadsrättsföreningar är utformad idag och på ett deskriptivt sätt förklara varför. LÄS MER