Sökning: "bostadsrättsförening"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet bostadsrättsförening.

 1. 1. Utredning av potentiell installation av bergvärme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Albin Grenbäck; [2019]
  Nyckelord :Bergvärme; Fjärrvärme;

  Sammanfattning : A housing society in the municipality of Umeå have under a period found interest in lowering their heating costs for the property. The property consists of 4 buildings in total with 3 of them being a multi-family residential containing 36 apartments in total and one of the buildings is an office building. LÄS MER

 2. 2. Föreningsskuldens påverkan på bostadsrättsföreningars värde - Finns det en optimal kapitalstruktur?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Lena Lidman; Klara Egerström; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Optimal Kapitalstruktur; Modigliani Miller; Mathematics and Statistics; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All tenant-owned apartments in Sweden are a part of a private housing cooperative, and the residents share a part of it. The cooperative housings economy is a part of the households’ economies, since residents indirectly are responsible for the cooperative housings’ debts. LÄS MER

 3. 3. Uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand : Föreligger skäl eller befogad anledning att vägra samtycke?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Fahlblom; [2019]
  Nyckelord :Andrahandsuthyrning; Rättsvetenskap; Bostadsrätt; Bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka gällande rätt mellan bostadsrättsinnehavare och andrahandshyresgäst i samband med uthyrning i andra hand inom bostadsrättsföreningar. Metoden för uppsatsen var rättsdogmatisk metod vilket innebär att de fyra rättskällorna doktrin, förarbeten, lagstiftning och praxis beaktas. LÄS MER

 4. 4. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER

 5. 5. En alternativ årsredovisning för bostadsrättsföreningar : Framtagen för att underlätta bostadsrättsköparens förståelse av finansiell information

  Magister-uppsats,

  Författare :Fredrik Andersson; Martin Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Financial literacy; financial illiteracy; lack of knowledge; lack of information; information gap; cooperative flat market; housing society.; Finansiell kunskap; finansiell okunskap; kunskapsbrist; informationsbrist; informationsgap; bostadsrättsmarknad; bostadsrättsförening.;

  Sammanfattning : Abstract A housing society’s annual report is referred as the main document in which buyers can obtain information about the housing society’s financial position. However, previous research shows that households find it difficult to understand the financial information in an annual report. LÄS MER