Sökning: "bostadsrättsföreningar nyckeltal"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden bostadsrättsföreningar nyckeltal.

 1. 1. Bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder : Vem ska betala för underhållet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lwam Ghebresus; Lidia Tesfayohannes; [2019]
  Nyckelord :Housing association; future savings maintenance procedures; depreciation; Bostadsrättsförening; sparande för framtida underhållsåtgärder; avskrivning;

  Sammanfattning : Background: The housing associations' transition from progressive to linear depreciation (K2 and K3) has led to increased costs for depreciation, which has resulted in many housing cooperatives reporting large accounting deficits. These new regulations are not adapted for the housing associations, hence there is an ongoing discussion if a new regulatory framework that is adapted for tenant-owner associations is required or if the existing regulations that are in practise are to be regulated. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk analysmodell för svenska bostadsrättsföreningars ekonomiska resultat och ställning

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jimmi Kantonen; Axl Paulsson; [2016]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; ekonomiskt resultat och ställning; ekonomisk analysmodell; verktyg; nyckeltal; redovisningens begriplighet;

  Sammanfattning : Denna studie består av två delsyften. Det första delsyftet är att utveckla ett verktyg i form av en ekonomisk analysmodell specifikt anpassad för bostadsrättsföreningar. Avsikten med analysmodellen är att den ska fungera som ett verktyg för att avbilda det ekonomiska resultatet och ställningen i bostadsrättsföreningar. LÄS MER

 3. 3. Nyckeln till god ekonomi : En studie som undersöker om K2‐redovisande bostadsrättsföreningar bör komplettera årsredovisningen med en kassaflödesanalys för att ge en bättre bild av ekonomiskt välmående

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Perneryd; Hanna Peterson; [2016]
  Nyckelord :K-regulations; K2; statement of cash flows; housing associations; K-regelverk; K2; kassaflödesanalys; bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Bakgrund: En bostadsrättsförening är ingen kommersiell verksamhet och drivs inte i vinstsyfte. Resultaträkningen kan därmed inte anses avgörande för bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående. LÄS MER

 4. 4. Department of Real Estate and Construction Managemen Centre for Building and Real Estate Economy

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Michael Bohman; [2014]
  Nyckelord :Housing cooperative; annual report; monthly fee; Bostadsrättsförening; årsredovisning; nyckeltal; bostadsrätt;

  Sammanfattning : Köpet av en bostadsrätt är för de flesta människor den största investering i deras liv. Som bostadsrättsinnehavare förvaltas huset och fastigheten av en bostadsrättsförening. För att finansiera driften och underhållet tar föreningen ut en avgift från bostadsrättsinnehavaren, en månadsavgift. LÄS MER

 5. 5. Bostadsrättsföreningar : Relevanta nyckeltal och poster vid en ekonomisk utvärdering av en bostadsrättsförenings ekonomi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Helgerum; Emeli Uhrdin; [2012]
  Nyckelord :Nyckeltal; Bostadsrättsförening; Årsredovisning; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tankesättet i en bostadsrättsförening, vars syfte inte är att gå med vinst, skiljer sig starkt från vinstdrivande verksamhet. I tidskriften Balans diskuteras att bostadsrättsföreningars årsredovisningar bör utformas så att lekmän ska kunna förstå status och ställning i verksamheten. LÄS MER