Sökning: "bostadsrättsföreningar"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet bostadsrättsföreningar.

 1. 1. Störningar i flerbostadshus : En jämförelse av hyres- och bostadsrätter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Selma Löfgren; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; handelsrätt; hyresrätt; bostadsrätt; störningar; grannar; flerbostadshus;

  Sammanfattning : Att kunna vistats ostört i sin bostad kan anses vara en fundamental rättighet som är väsentlig för människors välmående. Problem vad gäller störningar mellan grannar är en vanligt förekommande företeelse. Störningar mellan grannar uppstår framför allt i hyresrätter, men förekommer även i bostadsrätter. LÄS MER

 2. 2. En studie om bostadsrättsföreningens ekonomi som värdepåverkande faktor för bostadsrätter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Henrik Cederin; Jesper Gelin; [2023]
  Nyckelord :condominium; housing cooperative; real estate egent; value-influencing factors; Bostadsrätt; bostadsrättsförening; fastighetsmäklare; värdepåverkande faktorer;

  Sammanfattning : Det finns många faktorer som påverkar värdet för en bostadsrätt. Det kan vara allt ifrånvar den ligger och hur den ser ut, till fysiska egenskaper som balkong eller ett nyrenoveratkök. Det som definierar bostadsrätter är att de ägs av så kallade bostadsrättsföreningar. LÄS MER

 3. 3. Upplevd kvalitet i boendemiljöer: Hur byggnadsestetik, grönområden och sociabilitet predicerar anknytning till ett bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tuva Lidgren; Sofia Boström; [2022]
  Nyckelord :neighborhood attachment; place attachment; building aesthetics; sociability; green areas; anknytning till bostadsområde; platsanknytning; grannskap; byggnadsestetik; sociabilitet; grönområden; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate certain components of neighborhoods and how they impact the residents’ level of attachment to the area in which they live. How individuals perceive building aesthetics, green areas and sociability in their neighborhood was examined using an established survey, namely the Perceived Residential Environment Quality survey. LÄS MER

 4. 4. Vad anges om framtida ekonomiska förpliktelser? : En studie av bostadrättsföreningars årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Andreas Åström; Boris Pejic; [2022]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; årsredovisning; framtida ekonomiska åtaganden; lånestruktur; tomträttsavgäld; framtida underhåll; månadsavgift;

  Sammanfattning : Introduction: Prices on tenant owned apartments have been risingdramatically for the past 20 years. The price development of tenant ownedapartments during the period can be compared and matched with thedevelopment of the stock exchange during the same period. LÄS MER

 5. 5. Förädlingsvärdeanalys: ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars finansiella rapportering? : En fallstudie om bostadsrättshavares förståelse av årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Gaudin Robert; Johanna Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Condominium compounds; annual report; financial literacy; value-added statement; condominium-owner; Bostadsrättsförening; årsredovisning; finansiell förmåga; förädlingsvärdeanalys; bostadsrättshavare;

  Sammanfattning : Många bostadsrättsköpare och bostadsrättshavare har enligt tidigare studier svårt att tolka och förstå bostadsrättsföreningars årsredovisning. Utöver detta så visar studier att många människor har en bristande finansiell förmåga, vilken dock sägs kunna förbättras genom utökad information. LÄS MER