Sökning: "bostadsrenovering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bostadsrenovering.

  1. 1. Hyresgästens möjlighet till boende vid en omfattande renovering : En kvalitativ studie om hur bostadsbolags sociala ansvar påverkar hyresgästens möjlighet till boende

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Jonathan Gustafsson; Kim Luu; [2022]
    Nyckelord :Social sustainability; sustainable renovation; rental renovation; million homes programme; economic profitablity; Social hållbarhet; hållbar renovering; bostadsrenovering; miljonprogram; ekonomisk lönsamhet;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hyresgästens möjlighet till boende vid en omfattande renovering.Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi – inriktning: hur bostadsbolags värderar hyresgästers möjlighet till boende efter en omfattande renovering, 15 HP. LÄS MER