Sökning: "bostadsutvecklingsbolag"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet bostadsutvecklingsbolag.

 1. 1. Upplåtelseform vid nyproduktion : Hur ser beslutsfattandet ut vid bostadsutvecklingsbolags investeringsbeslut rörande val av upplåtelseform?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Victor Gustavsson; Patrik Larsson; [2019]
  Nyckelord :Beslutsfattande; upplåtelseform; bostadsutvecklingsbolag; nyproduktion av bostäder; bostadsmarknaden i Sverige; omvärldsfaktorer; bostadsrätt; hyresrätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur bostadsutvecklingsbolag väljer upplåtelseform vid nyproduktion och hur omvärldsfaktorer påverkar detta beslut. Studien behandlar valet företagen gör mellan att bygga hyresrätter eller bostadsrätter. Som teoretisk utgångspunkt används beslutsteorier om hur besluten tas av investerare. LÄS MER

 2. 2. Market value guarantee for new housing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Mattias Lundin; Oskar Liljebris; [2018]
  Nyckelord :Marknadsgaranti; nyproduktion; bostadsmarknad; marknadsoro; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The price development of housing in Sweden has long been a success story for sellers. With low interest rates, high demand and limited supply the prices have risen. Since the fall of 2017, the market uncertainty has grown. LÄS MER