Sökning: "bostadsval"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bostadsval.

 1. 1. Trångboddhet i samhället

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Mia Gorusanovic; Emma Erson; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Trångboddhet; trångboddhetsnormer; preferenser; Malmö; bostadsval; externaliteter Keywords: Crowded living; crowded living standard; preferences; housing choice; externalities; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For a long time crowded living has been a well-known topic in Swedish housing policy. In 1946, as a result of bad housing conditions in Sweden, the first actions were taken to fight against crowded living. LÄS MER

 2. 2. What are the Students’ Housing Preferences? : A Case Study of Lublin, Poland

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Katarzyna Bozena Strzalka; [2019]
  Nyckelord :Housing preferences; student housing; means-end chain; Boendepreferenser; studentboende; means-end värdekedja;

  Sammanfattning : Housing preferences are unique to each individual. Nevertheless, there are certain similarities between the residential needs within the same demographic groups. This research will focus on the students’ housing preferences. LÄS MER

 3. 3. Rörlighet på bostadsmarknaden Hur resonerar hyresgäster kring bostadsval och bostadsbyte?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Frida Karlsson; Johanna Ugge; [2015]
  Nyckelord :Bostadsval; Bostadsbyte; Hyresmarknaden; Rörlighet på bostadsmarknaden; Boendekarriär; Transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Flera svenska städer har problem med bostadsbrist idag, och för att minska den krävs inte bara nybyggnation, utan många menar att våra befintliga bostäder bör användas på ett mer effektivt sätt. För att bostäderna ska kunna användas mer effektivt krävs det att rörligheten på bostadsmarknaden fungerar. LÄS MER

 4. 4. KOMMUNIKATIONEN PÅ BOSTADSMARKNADEN : - Kundens möjlighet att göra ett miljövänligt bostadsköp

  Magister-uppsats, Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Linnéa Edwall; Linn Hägg; [2009]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Sustainability; Green Marketing; Green Consumption; Housing market; Recidence; Communikation; Consumers; Consumption choices; Skanska; NCC; Peab; Veidekke; Environment; CSR; Corporate Social Responsibility; Sustainability; Hållbarhetsarbete; Grön Marknadsföring; Grön Konsumtion; Bosstadsmarknaden; Bostad; Kommunikation; konsumenter; konsumtionsvalmöjligheter; Skanska; NCC; Peab; Veidekke; MIljö;

  Sammanfattning : Det är idag uppenbart att miljön måste skyddas för att kunna säkerställa en god livskvalitet även för kommande generationer. I samband med dessa frågor spelar byggsektorn en oerhört central roll, vilken kan hänföras till den betydande miljöpåverkan industrin har på samhällsutvecklingen idag. LÄS MER