Sökning: "botanisk trädgård"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden botanisk trädgård.

 1. 1. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Stöckel; [2019]
  Nyckelord :folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. LÄS MER

 2. 2. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helen Gunnarsson; Agnes Lindblom; [2019]
  Nyckelord :orienterbarhet; tillgänglighet; gestaltning av utemiljö; entréplats; museum; botanisk trädgård; campus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras ett gestaltningsförslag för området mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i västra Uppsala. Zoologiska museet ligger på campusområdet för Evolutionsbiologiskt centrum tillhörande Uppsala universitet och Tropiska växthuset ligger i Botaniska trädgården som också tillhör Uppsala universitet. LÄS MER

 3. 3. Sven-Ingvar Anderssons arbete i Fredriksdals parker och trädgårdar : en studie av 20 års samarbete med parkens renovering och gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Freja Hansson; [2015]
  Nyckelord :Sven-Ingvar Andersson; SIA; Fredriksdals friluftsmuseum; restaurering; ; renovering; fri förnyelse; trädgårdshistoria; trädgårdsarkitekt;

  Sammanfattning : Sven-Ingvar Andersson var en av 1900-talets främsta skandinaviska trädgårdsarkitekter men trots det har inte alla hans verk fått jämbördig uppmärksamhet. Utformningen och renoveringen av delar av Fredriksdals parker och trädgårdar i Helsingborg sträckte sig över ca tjugo år och var på så vis ett av hans längsta projekt tidsmässigt men hans arbete där nämns sällan i litteraturen. LÄS MER

 4. 4. Växthuskackerlackan, Pycnoscelus surinamensis (L.) : bekämpning i känsliga miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Garanto; [2015]
  Nyckelord :Pycnoscelus surinamensis; växthuskackerlacka; IPM; skadegörare; växtskydd; bekämpning; botanisk trädgård;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete beskrivs, och diskuteras, växthuskackerlackan (Pycnoscelus surinamensis (L.) utifrån den information som framkommit genom en litteraturstudie. P. surinamensis är en växtskadegörare som äter på unga växtdelar. LÄS MER

 5. 5. Illustration av blomväxters livscykel i ett handledningsmaterial för årskurs 4-9

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ida Aspö; [2014]
  Nyckelord :Informationsdesign; Informativ illustration; Blomväxters livscykel; Botanisk illustration; Naturvetenskaplig Illustration; Visuell information; Biologi; Grundskola; Kretslopp; Natur;

  Sammanfattning : I denna rapport har jag redogjort för hur jag gått tillväga i skapandet av ett illustrerat handledningsmaterial som kan förklara för elever i årskurs 4-9 hur olikablomväxter och deras livscykel ser ut. Uppdraget har varit ett samarbete mellan mig och Uppsala botaniska trädgård. LÄS MER