Sökning: "bottenaska"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet bottenaska.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Teknoekonomisk analys för enskild slamförbränningsanläggning i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Vajstedt; [2018]
  Nyckelord :avloppsslam; förbränning; hållbar energiteknik;

  Sammanfattning : Avdelningen vatten och renhållning på Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) har idag avsättningsproblem på restprodukter som förekommer på kommunala avloppsreningsverket i Kiruna. Rensavfallet från första reningstaget blandas idag in tillsammans med flis och avfall i avfallspannan på Kiruna kraftvärmeverk. LÄS MER

 3. 3. Bildning och sulfatering av fluorider i aska vid förbränning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karin Sandström; [2018]
  Nyckelord :Fluor; Fluorider; NaF; Avfallsförbränning; Sulfatering;

  Sammanfattning : I Sverige idag är förbränning av avfall med energiåtervinning den primära lösningen för avfall som inte återanvänds eller återvinns. Avfall innehåller en stor variation av material, och med det följer en del drifttekniska problem som kan uppstå i en panna, vilket begränsar pannans effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Recovery of Phosphorus from Incineration of Sewage Sludge

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Aditi Bhasin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The primary source of phosphorus, phosphate rock, is a non-renewable resource which is expected to get exhausted in the next 50 – 100 years. Sewage sludge in Sweden constitutes 25% of the annual phosphorus in the country, making it a potentially significant source for phosphorus recovery. LÄS MER

 5. 5. Gårdsbaserad uppgradering av biogas med askfilter

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Ulf Hävermark; [2017]
  Nyckelord :småskalig; fordonsgas; demonstrationsförsök; fixering; koldioxid; svavelväte;

  Sammanfattning : Most of the biogas produced in small scale biogas plants in Sweden today is used for combined heat and power production. With the price of electricity being relatively low, the small biogas plants are hardly profitable. LÄS MER