Sökning: "bottom ash"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden bottom ash.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Destruktion av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) vid förbränning i avfallsförbränningsanläggningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Anna Engzell; [2019]
  Nyckelord :PFAS; förbränning;

  Sammanfattning : Per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) are a group of environmentally harmful chemicals. The group consists of more than 4730 different substances including two of the most famous ones; PFOA and PFOS. PFAS consist of carbon backbones connected to fluorine. LÄS MER

 3. 3. Bildning och sulfatering av fluorider i aska vid förbränning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karin Sandström; [2018]
  Nyckelord :Fluor; Fluorider; NaF; Avfallsförbränning; Sulfatering;

  Sammanfattning : I Sverige idag är förbränning av avfall med energiåtervinning den primära lösningen för avfall som inte återanvänds eller återvinns. Avfall innehåller en stor variation av material, och med det följer en del drifttekniska problem som kan uppstå i en panna, vilket begränsar pannans effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Recovery of Phosphorus from Incineration of Sewage Sludge

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Aditi Bhasin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The primary source of phosphorus, phosphate rock, is a non-renewable resource which is expected to get exhausted in the next 50 – 100 years. Sewage sludge in Sweden constitutes 25% of the annual phosphorus in the country, making it a potentially significant source for phosphorus recovery. LÄS MER

 5. 5. Metallutvinning med fokus på zinkfrån avfallsflygaska med hjälp avsura processvatten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Samah Abed; Farah Al-Kaisee; [2016]
  Nyckelord :Zink; flygaska; MP-AES; askrest; materialåtervinning;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att behandla flygaskan med hjälp av surt processvatten för att utvinna olika metaller, som zink, så att det sedan kan deponeras på ett enklare och billigare sätt, samt även at utveckla en metod för att utvinna mer zink med minsta möjliga andel surt processvatten (5 % HCl). Olika metaller med fokus på zink studerades i labbskala på Högskolan i Borås. LÄS MER