Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Rolf Frödin; [2019]
  Nyckelord :Rational choice; habitus; bouncers; private policing; triads; Rational choice; habitus; utkastare; privata poliser; triader;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. LÄS MER

 2. 2. The implementation of peer-to-peer in flash crowds: A case study of bandwidth and cost reduction for over-the-air updates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Artur Matulaniec; [2017]
  Nyckelord :peer-to-peer; over-the-air; OTA; p2p; hole punching; NAT; IPv4; IPv6; economic gain; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis will examine the plausibility of exchanging protocol from a normal server-client to a peer-to-peer solution for over-the-air updates, using a single case study for Sony Mobile Communications AB in Lund, Sweden. It will examine the effort, the risks, and what the actual gain may be comparing to a client-server approach for over-the-air software updates. LÄS MER

 3. 3. Ordningsvakters erfarenheter av våld och hot i arbetslivet samt vilken betydelse interaktion och samarbete har vid upprätthållande av ordning.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Miriam Strandberg; Nicole Herslund; [2009]
  Nyckelord :Bouncer; Violent behavior; Threats; Interaction; Solidarity; Group; Downplay of violence experience; Ordningsvakt; Våld; Hot; Interaktion; Samspel; Grupp; Nedtoning av våld;

  Sammanfattning : I föreliggande studie åsyftas att erhålla en djupare förståelse om ordningsvakters erfarenheter och upplevelser av våld och hot. Vi vill även få klarhet i vilken betydelse samspelet mellan kollegorna har, samt vad interaktionen mellan ordningsvakterna och gästerna har för betydelse för upprätthållandet av ordning där de arbetar. LÄS MER

 4. 4. Dörrvakten – individen bakom västen : identitet, gemenskap och innanförskapets utanförskap

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Markus Haile; [2007]
  Nyckelord :dörrvakter; krogvakter; ordningsvakter; krogen; gemenskap; brödraskap; identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to delve into the role of social identity, identification and socialization among bouncers in Stockholm. In this text I have studied the night-time reality for bouncers in the night time economy of Stockholm. LÄS MER