Sökning: "boundary crossing"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden boundary crossing.

 1. 1. Shared understanding across organizational divisions - A qualitative study of store managers in a corporate cultural change process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Johansson; Therese Erenius; [2019-07-03]
  Nyckelord :Cultural change; internal boundaries; boundary work; store managers;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Crossing Boundaries: Stage-Gate Model as a Boundary Object - A qualitative study on the function of the stage-gate model as a boundary object in cross-functional work

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Seila Kozarcanin; Weris Ahmed Mohamed; [2019-07-02]
  Nyckelord :Stage-Gate model; Industry 4.0; Product Development; Boundary Object; Boundary Spanning Activities; Cross-functional work; Cross-functional teams;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Att leda i två olika världar : sex röster om civilsamhällets svåraste uppdrag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Hedman; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; boundary crossing; institutionell logik; civilsamhällets organisationer; Röda Korset; Rädda Barnen.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Civil society is regarded to be a cornerstone in democratic societies and therefore an essential field of social science (Wijkström & Lundström 2002, Harding 2012). However the leadership of civil society organizations (CSOs) has been bypassed (Wijkström & Malmborg 2005). LÄS MER

 4. 4. Gränsöverskridande interaktion i en Engineer to order-kontext : En studie om hur boundary object kan underlätta gränsöverskridande interaktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Janina Seger; Hanna Tolstrup; [2018]
  Nyckelord :Engineer to order ETO ; boundary-crossing interaction; knowledge boundaries; boundary object; Engineer to order ETO ; gränsöverskridande interaktion; kunskapsgränser; kunskapsspridning; boundary object;

  Sammanfattning : Syfte – Studien syftade till att undersöka den interna interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhets kundorderprocess samt hur boundary object underlättar dess gränsöverskridande interaktion. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: Vad kännetecknar den gränsöverskridande interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhets kundorderprocess? Hur kan boundary object underlätta den gränsöverskridande interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhet? Metod – För att uppfylla studiens syfte har en fallstudie genomförts hos Premould AB. LÄS MER

 5. 5. Karaktärsdanande matematikundervisning : En studie i hur elever angriper större karaktärsämnesnära matematikproblem på gymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anna Lilja; Catharina Block-Fredricson; [2018]
  Nyckelord :aktivitetsteori; boundary crossing; boundary objects; CHAT; Cultural-Historical Activity Theory; infärgning; integrering karaktärsämne; karaktärsämnesnära uppgifter; matematik; verksamhetsteori; yrkesprogram; ämnesintegrerat;

  Sammanfattning : Under många år har det pratats om ämnesintegrering i den svenska skolan. Detta skulle enligt forskare, Skolverket och Skolinspektionen vara ett sätt att öka engagemanget för matematik och förhoppningsvis öka kunskapsnivån i matematik hos Sveriges skolungdomar. LÄS MER