Sökning: "boundary layer resistance"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden boundary layer resistance.

 1. 1. Aging of FeCrAl Surface Coatings

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Fadi Alsaifi; [2019]
  Nyckelord :Coating surface; FECRAL alloys; overlay welding; hvaf; thermal spraying; porosity; oxidation; corrosion MIG; TIG; HVOF;

  Sammanfattning : This Thesis is about the aging of FECRAL surface coatings. In this thesis various substrates have been investigated such as 16 Mo3, 304, 347, Sanicro 31, 800HT, Nikrothal 80 and Kanthal APMT. LÄS MER

 2. 2. Korslimmat trä som ytskikt med avseende på brand i Sverige och Norge : Skillnader i utformning av brandskydd i byggnader med korslimmat trä i Sverige och Norge

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Oskar Johansson; Fredrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Korslimmat brand träkonstruktion massivträ;

  Sammanfattning : Sverige har likt Norge en lång historia med byggnader av träkonstruktioner. Efter de många stadsbränderna på 1800-talet i de båda länderna förbjöds träbyggnader med över två våningar. LÄS MER

 3. 3. Improvements on HCM Model for g-function Generation and Illustration of Fluid Temperature Prediction

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Anjan Rao Puttige; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ground coupled heat pump (GCHP) is a promising solution to the problem of efficient heating/cooling of residential and commercial buildings. Long term modelling of borehole heat exchanger (BHE) is necessary for better design and operation of GCHP. LÄS MER

 4. 4. Analytical model of mass transfer through supported liquid membranes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Jonas Lantto; [2015]
  Nyckelord :supported liquid membranes; lanthanide extraction; analytical solution; boundary layer resistance; coupled counter-transport; Immobiliserade vätskemembran; lantanidextraktion; analytisk lösning; gränsskiktsmotstånd; kopplad mot-transport;

  Sammanfattning : This report details the development and validation of a model for the simulation of supported liquid membrane processes, as applied to the extraction of lanthanides. Supported liquid membranes are systems where two phases, usually aqueous, are separated by a third phase, typically organic, which acts as a membrane, in order to separate solutes from one phase to the other. LÄS MER