Sökning: "boundary-crossing"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet boundary-crossing.

 1. 1. Bauman, förintelsen och dess etiska problem : En läsning av Zygmunt Baumans Auschwitz och det moderna samhället i dialog med Moishe Postone, Richard L. Rubenstein och Hannah Arendt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Spånberg Martin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag sociologen Zygmunt Baumans analys av förintelsen i dialog med historikern Moishe Postone, teologen Richard L. Rubenstein och den politiska teoretikern Hannah Arendt. LÄS MER

 2. 2. Shared understanding across organizational divisions - A qualitative study of store managers in a corporate cultural change process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Johansson; Therese Erenius; [2019-07-03]
  Nyckelord :Cultural change; internal boundaries; boundary work; store managers;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Sense of Belonging among First-Generation Migrants: Educational Reproduction of Inequality in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Pernilla Nilsson; [2019]
  Nyckelord :First-generation; multiple belongings; ethnic boundaries; reproduction of inequality in education; length of stay; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a globalized world, schools are becoming more diverse. Research has shown that feelings of belonging are important for the success of migrants in school. Mostly quantitative research has been carried out, however, and it has shown a relationship between belonging and educational achievement, academic motivation, and health-related issues. LÄS MER

 4. 4. Att leda i två olika världar : sex röster om civilsamhällets svåraste uppdrag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Hedman; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; boundary crossing; institutionell logik; civilsamhällets organisationer; Röda Korset; Rädda Barnen.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Civil society is regarded to be a cornerstone in democratic societies and therefore an essential field of social science (Wijkström & Lundström 2002, Harding 2012). However the leadership of civil society organizations (CSOs) has been bypassed (Wijkström & Malmborg 2005). LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande interaktion i en Engineer to order-kontext : En studie om hur boundary object kan underlätta gränsöverskridande interaktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Janina Seger; Hanna Tolstrup; [2018]
  Nyckelord :Engineer to order ETO ; boundary-crossing interaction; knowledge boundaries; boundary object; Engineer to order ETO ; gränsöverskridande interaktion; kunskapsgränser; kunskapsspridning; boundary object;

  Sammanfattning : Syfte – Studien syftade till att undersöka den interna interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhets kundorderprocess samt hur boundary object underlättar dess gränsöverskridande interaktion. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: Vad kännetecknar den gränsöverskridande interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhets kundorderprocess? Hur kan boundary object underlätta den gränsöverskridande interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhet? Metod – För att uppfylla studiens syfte har en fallstudie genomförts hos Premould AB. LÄS MER