Sökning: "bounderies"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet bounderies.

 1. 1. Ekbackens förskola : En förskola med utgångspunkt i barns utemiljö och lek

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jennifer Kananke Hewage; [2016]
  Nyckelord :Solna; Kv. Framnäs; barn; utemiljö; lek; förskola; gård;

  Sammanfattning : The starting point for this project has been childrens outdoor environment. The goal has been to create a courtyard that evokes curiosity and stimulates a childs creativity och abilities. According to environmental psycologists a childs creativity is inhibited when playing in environments/spaces that are too programed. LÄS MER

 2. 2. Embodying the Other - A Cross-Cultural Understanding of Misrepresentational Oppression

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Eva-Marie Elg; [2016]
  Nyckelord :Embodiment; trans; the Other; embodying; crip; cinema; cripface; transface; blackface; Europe; Asia; Otherface; reversal; US; voyeuristic; gaze; phenomenology; imperial; colonial; male; critical whiteness; queer; monster; grotesque studies; gender; post-Darwanism; post-colonial; posthumanism; post-humanism; elite; culture; homogenous; industry; star; ableism; ableist; transphobic; show; freak; representation; misrepresentation; traditions; phenomena; bodies; morphing; hijra; Tamil; global; katoey; third gender; invisibility; visibility; uglyface; mediatedness; media; transing communication; animalizing; infantalizing; funny bodies; immoralizing; sexualizing; comedy; as; comparison; social; transing; queering; self-reflection; relations; looking; progressive; progression; freakery; mockery; awards; Academy; ridicule; Sensationalization; Trivialization; Stabilization; Rationalization; exorcized; bounderies; portrayals; violent; hetero-domesticity; violence; India; drag; faux; pathologised; tomboi; Thailand; character; deviant; Non-Normative; Normative; whitewashing; old age; identity; years; 102; monstreous; 2017; 1915; fantasy; stardom; Little Mermaid; figures; non-human; super-human; actor; exploitation; exclusion; transsexual; transversal; transman; transwoman; transgender; funkis; experiments; transperson; misrepresentational; psychology; oppression; North America; patriarchal; Frozen; films; isolated; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis offers a holistic perspective on the phenomenon of embodying Otherface. It provides a deeper insight into the categories Transface and Cripface, the latter being a term for an able person depicting a person with visible or invisible disabilities, also referred to as cripping up. LÄS MER

 3. 3. "Så länge du har en LSS insats så lever du efter ett regelverk. Hur ska du då kunna bli integrerad i samhället?" : En kvalitativ studie om hur chefer och medarbetare uppfattar att omsorgen för unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning fungerar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Elin Drangelid; Josefin Norberg; [2015]
  Nyckelord :support for young adults with mild intellectual disabilities; LSS; young adults; normalization; LSS-stöd; unga vuxna; lindrig intellektuell funktionsnedsättning; normalisering;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka hur chefer och medarbetare upplever att stödet är anpassat för att hjälpa unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, samt om det behöver förbättras för framtiden. Det genomfördes med kvalitativ ansats där två chefer och två omsorgsassistenter intervjuades med stöd av en intervjuguide. LÄS MER

 4. 4. De bortglömda stenarna : om byars äldre gränsmarkeringar och rågångar i Ekeberga socken

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Holger Kusel; [2012]
  Nyckelord :hamlets bounderies; boundery lines; boundery markers; land surveyor; the Middle Ages; present time; survey; Småland; Sweden; Dorfgrenzen; Grenzmarkierungen; Landesvermesser; Mittelalter; Neuzeit; Bestandsaufnahme; Inventur; Småland; Schweden; bygränser; rågångar; rågångsmärken; visare; lantmätare; medeltid; nytid; inventering; Småland; Sverige;

  Sammanfattning : This essay is about the hamlets´ older boundaries, i.e. boundary lines (“rågångar”) and boundary markers in the form of rocks, and an own survey of two hamlet boundaries in southeast Sweden. LÄS MER

 5. 5. Att skapa något gränslöst : En studie om uppkomsten av ett offentligt konstverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Alexandra Uhrefalk; [2008]
  Nyckelord :skapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att försöka utröna vilka val och intentioner som påverkar det skapande arbetet och den slutgiltiga gestaltningen av ett offentligt konstverk. Fokus kommer att ligga på konstnärens intentioner där det bland annat kommer att undersökas hur dessa står i relation till beställarnas önskemål, det vill säga hur konstverket i det utvalda fallet förhandlades fram utifrån de olika parternas intentioner. LÄS MER