Sökning: "boundless work"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden boundless work.

 1. 1. DIGITALA VERKTYG, EN POSITIV ELLER NEGATIV INVERKAN PÅ PEDAGOGERS ARBETSMILJÖ? - EN STUDIE OM ARBETSMILJÖN I DEN DIGITALISERADE SKOLVÄRLDEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cecilia Stenhill; [2019-08-23]
  Nyckelord :digitala verktyg; krav-; kontroll och stödmodellen; psykosocial arbetsmiljö; gränslöst arbete; pedagoger;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this study is to investigate how educator's work environment is affected by digital tools in the classroom. The topic of the report arose due to there is a lack of research that concerns the subject about how the educators' working environment is affected by digital tools. LÄS MER

 2. 2. Tekniska förutsättningar för att balansera arbete och privatliv - Med fokus på IT-baserat mobilt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Erika Carlsson; Emilia Svefelt; [2019]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; Gränshantering; Mobil teknik; Mobila funktioner; Flexibelt arbete;

  Sammanfattning : Mobil teknik har medverkat till ett flexibelt arbete i både tid och rum då många yrkesverksamma personer kan utföra arbete när och var som helst. Detta har öppnat upp för ett allt mer gränslöst arbete, vilket innebär att tid och plats som tidigare varit till för privatliv numera inkräktas av arbetslivet. LÄS MER

 3. 3. ”Jag hade kunnat fortsätta jobba dygnet runt och jag hade säkert inte blivit färdig i alla fall” : En studie om enhetschefers arbetsmiljö i kvinnodominerad kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emmelie Sedig; [2019]
  Nyckelord :work environment; public sector; first line manager; boundless work; gender; job demand-control-support model; arbetsmiljö; offentlig sektor; enhetschef; gränslöst arbete; genus; krav-kontrollstödmodellen;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har chefers arbetsförhållanden i den kvinnodominerade offentliga sektorn genomgått betydande förändringar, att cheferna exempelvis blivit tilldelade fler ansvarsområden i form av kostnads- och effektiviseringsansvar. Senare har det visat sig att chefer i kvinnodominerade yrken har en bristande arbetsmiljö, detta på grund av höga arbetskrav och en hög grad av påfrestningar i arbetet. LÄS MER

 4. 4. "Nu känner jag att jag är så fri jag kan bli" - En fenomenologisk studie om hur psykoterapeuter förändras i möten med klienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisabet Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarna psykoterapeuter; seniorterapeuter; psykoterapeututveckling; samhörighet; empati; terapeutisk relation; ömsesidighet; terapeuters erfarenhet; Interpretative Phenomenological Analysis; IPA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur erfarna psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter upplever och förändras av känslomässigt nära möten med klienter. Negativa aspekter av det psykoterapeutiska arbetet är mer belysta i psykoterapiforskningen, varför studien fokuserade på hur psykoterapeuter upplever övervägande positiva och meningsfulla förändringar inom sig själva. LÄS MER

 5. 5. Det gränslösa arbetet som gymnasielärare : En studie om gränsförskjutning mellan arbete och det övriga livet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Fredrik Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; skola; arbetstid; lärare; flexibilitet.;

  Sammanfattning : Companies, institutions and authorities are increasingly restructuring their businesses to adapt to a changing environment and working conditions are becoming increasingly looser, more indefinite and perceived as more boundless. Earlier general and more stable working time rules, norms and agreements for organizing the work have begun to be dissolved or transformed and employees must increasingly initiate, plan, implement and take responsibility for their own work. LÄS MER