Sökning: "boye ekokritik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden boye ekokritik.

  1. 1. Meningen med livet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Fredrik Eriksson; [2010]
    Nyckelord :jaget; civilisationshistoria; utopi; Kallocain; Karin Boye; Aniara; Harry Martinson; ekokritik; dystopi; buddhism; Cormac McCarthy; the road; Björn Sahlin; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Stad är, per definition, avstånd från natur. Detta kan ge upphov till mänskliga problem eftersom naturen kan vara bra för tankarnas mångfald samt för själens storhet och som konstnärlig inspiration. Civilisation är som en storskalig stad, den motarbetar ”fri” natur. Upplysningen skapar en ”överdriven” civilisation. LÄS MER