Sökning: "boye"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet boye.

 1. 1. Småföretags möte med covid-19 : En kvalitativ studie om förändring av strategi vid kris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Johansson; Louise Åberg; [2020]
  Nyckelord :Strategy in company; strategy changes; strategy changes in crisis; covid- 19; corona; turbulence; strategi i företag; strategiförändring; strategiförändring vid kris; covid-19; corona; turbulens;

  Sammanfattning : Titel: Småföretags möte med covid-19 - En kvalitativ studie om förändring av strategi vid kris Författare: Annie Johansson & Louise Åberg Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Institution: Ekonomprogrammet, Linnéuniversitetet i Kalmar. Introduktion: I början av våren 2020 spred sig viruset covid-19 över hela världen. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering av molnbaserade affärssystem : En studie inom bilhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kevin Adamsson; Fredrik Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Cloud based services; Cloud based ERP-system; Risks with the cloud based ERP-systems; Risk management; Risk process.; Molntjänster; molnbaserade affärssystem; risker med molnbaserade affärssystem; riskhantering i samband med molnbaserade affärssystem; riskprocess.;

  Sammanfattning : Titel: Riskhantering av molnbaserade affärssystem Författare: Fredrik Forsberg & Kevin Adamsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Kurs: Företagsekonomi, Kandidatuppsats inom ekonomistyrning/redovisning Kurskod: 2FE75E Frågeställning: Hur arbetar företag inom bilförsäljningsbranschen med riskhanteringen av molnbaserade affärssystem? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka risker molnbaserade affärssystem medför och hur företag inom bilhandeln arbetar för att hantera riskerna. Metod: För att uppfylla studiens mål har vi använt oss av den abduktiva ansatsen. LÄS MER

 3. 3. Exekveringstid för materiella investeringar : En studie om tiden mellan beslut och order

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Karl Arvidsson; Magnus Sternbåge; [2020]
  Nyckelord :Execution time; Investment; Investment process; Factors; Explanations; Exekveringstid; Investeringar; Investeringsprocess; Faktorer; Förklaringar;

  Sammanfattning : Titel: Exekveringstid för materiella investeringar Kurs: Examensarbetet i ekonomistyrning och redovisning, 15hp, HT2019, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet Författare: Karl Arvidsson och Magnus Sternbåge Handledare: Petter Boye Bakgrund: De senaste åren har investeringar blivit mer komplexa vilket har medfört att företag har ökat fokus på investeringsprocessen. Inom finansavdelningen på Complete Vehicle upplever man att det finns problem då investeringar tar lång tid att exekveras. LÄS MER

 4. 4. Den fjärde väggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Romedahl Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Historieberättande; Narrativ; Artificiella världar; Teater; Kallocain; Karin Boye; Fiktion;

  Sammanfattning : Ett försök att berätta en historia med hjälp av arkitektens verktyg. Projektet är en undersökning av vilken roll historieberättande kan ha inom arkitektur. Arbetet kan ses som en övning i att arbeta med arkitektur utifrån en historia. LÄS MER

 5. 5. Traduttore, traditore? När The Waste Land blev Det öde landet : En studie av Karin Boye och Erik Mestertons översättning av T.S. Eliots The Waste Land

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Translation; Modernism; T.S. Eliot; Översättning; Översättningsteori; Modernism; T.S. Eliot; Karin Boye; Erik Mesterton; The Waste Land; Det öde landet;

  Sammanfattning : After the publication of T.S. Eliotʾs famous modernistic poem The Waste Land in 1922 it took about nine years until two Swedish literature theoreticians decided to translate it into Swedish. The translation was made for a publication in a modernistic journal, Spektrum, for which they both were co ̶ founders and editors. LÄS MER