Sökning: "boys"

Visar resultat 1 - 5 av 1586 uppsatser innehållade ordet boys.

 1. 1. From vulnerable to criminal A discourse analysis of unaccompanied children in Swedish newspaper editorials 2015/2016

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Abiri; [2019-10-10]
  Nyckelord :othering; the other; unaccompanied children; discourse analysis; discourse; age; childhood; Foucault; power knowledge;

  Sammanfattning : This master’s thesis in gender studies seeks to critically analyze and problematize the general discourse on so called unaccompanied children in the Swedish context, as it was represented in newspaper editorials during six months between the years 2015 and 2016. The epistemological standpoint of the thesis is a social constructionist one, in which reality iscreated and recreated in language and discourse. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan fysisk aktivitet, socioekonomisk status och studieresultat för elever på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Johan Becker; [2019]
  Nyckelord :physical activity; IPAQ; metabolic index; socioeconomic status; habitus; grades; fysisk aktivitet; IPAQ; metaboliskt index; socioekonomi; habitus; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg i idrott och hälsa, samt mellan ett viktat betyg i matematik, svenska, engelska och idrott och hälsa och fysisk aktivitet. Studien undersöker vidare om det finns något samband mellan socioekonomisk status och fysisk aktivitet och med ett viktat betyg. LÄS MER

 3. 3. Dataspelsmissbruk : En kvalitativ studie om behandlares syn på hur bemötandet påverkar behandlingsarbetet för unga killar med dataspelsmissbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jenna Karlsson; Isabella Pettersson Öh; [2019]
  Nyckelord :Gaming addiction; therapeutic alliance; treatment; Dataspelsmissbruk; bemötande; behandlingsarbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to create an understanding through qualitative interviews with treatment providers, how their way of behaving towards young boys with gaming addiction affects the treatment. More specifically its aim was to find out how treatment providers help boys to break their ongoing gaming addiction and what kind of difficulties they have experiences from. LÄS MER

 4. 4. ”Jag känner aldrig att jag får blomma.” En tvärsnittsstudie för att jämföra särskilt begåvade gymnasieelevers upplevelse av skolan jämfört med normalbegåvade gymnasieelevers upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anette Glad; [2019]
  Nyckelord :attityd mot lärare; attityd mot skolan; gymnasieelever; motivation; målvärdering; SAAS-R; självkänsla; särskilt begåvade; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how gifted high school students rated their academic self-perception, attitude toward teachers, attitude toward school, goal valuation and motivation compared to a control group consisting of non-gifted high school students. A comparison between sexes was also made to examine whether they differed or not. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Homework on Student Achievement: Evidence from 57 countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Iker Arregui Alegria; Ruslan Gatykaev; [2019]
  Nyckelord :Homework; Test Scores; Study Time; Heterogeneity Analyses; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines the effect of homework on student achievement using data from 57 countries that participated in PISA 2006. For that, we use a within-student identification strategy that allows us to account for most confounding influences at the country, school and student level. LÄS MER