Sökning: "brännbar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet brännbar.

 1. 1. Betydelsen av brännbart och obrännbart material i ett brandförlopp : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jonathan Frojdén; [2019]
  Nyckelord :brännbar; obrännbar; cellulosaisolering; cellulosa; isolering;

  Sammanfattning : I och med de ändringar som trädde i kraft 1993/94 då funktionskrav för konstruktioner infördes istället för de enskilda materialens egenskaper lade grunden till att det numer är möjligt att bygga byggnader som kräver en hög grad av brandskydd i trä och andra material baserade på brännbart material. Denna ändring innebar bland annat att nya och innovativa produkter hade chans att etablera sig på den svenska marknaden, såsom isolering tillverkad av returpapper och träfiber. LÄS MER

 2. 2. Vilka platser ombord löper störst brandrisk : Var startar bränderna ombord

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fire; Incidentreport; vessels; shipping; Brand; Fartyg; Haverirapport; Sjöfart;

  Sammanfattning : Bränder ombord på fartyg till sjöss är en mycket allvarlig händelse då besättningen ombord måste förlita sig på sin egen kompentens och den begränsade tillgängliga utrustningen när branden skall bekämpas. Bränderna kan snabbt gå överstyr då det finns stora mängder bränsle och i många fall är även lasten brännbar. LÄS MER

 3. 3. Örtsedumtak - En kartläggning av ett örtsedumtaks brandegenskaper och utformning med avseende på brand

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Alexander Elias; Daniel Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Extensive green roof; green roof; roof fire; fire spread; fuel moisture content; NT Fire 006; ENV 1187; combustible roof covering; herb sedum roof; Extensivt grönt tak; gröna tak; takbränder; brandspridning; bränslefukthalt; brännbar taktäckning; örtsedumtak; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Green roofs are becoming increasingly more popular due to the fact of their many benefits. The aim of this report is to investigate the level of fire safety in extensive green roofs, which includes a variety of sedum, herbs and grass, in urban environments. LÄS MER

 4. 4. New technique for energy efficient CO2-separation through absorption with a sterically hindered amine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Anton Johansson; [2016]
  Nyckelord :Experimental Setup; AMP carbamate; NMP; AMP; Absorption; Sterically hindered amine; proof-of-concept; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The degree project described in this report also acts as a deliverable for a research project. The research project focuses on a new technique for the upgrading of biogas. This new technology uses a sterically hindered amine to absorb carbon dioxide from the biogas to raise its energy value. LÄS MER

 5. 5. Conception of an ORC module for High Temperature recovery

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Floriane Paty; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste 25 åren har präglats av en betydande ökning av efterfrågan på el. Tyvärr har den ökade el-produktionen skett utan hänsyn till miljön och genom ökning av CO2-utsläppen. Under de senaste decennierna har nya metoder för produktion av el från förnybara källor uppstått. LÄS MER