Sökning: "brännbar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet brännbar.

 1. 1. Brandbelastning i träbyggnader : Jämförande beräkning och kartläggning om hur branschen hanterar permanet brandbelastning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Eriksson; Löfgren Jenny; [2020]
  Nyckelord :Fire load; Permanent fire load; charing; tall wood building; Boverket; fire; delamintion; combustible structure; Brandbelastning; Permanent brandbelastning; förkolningshastighet; flervåningshus i trä; Boverket; delaminering; brännbar stomme;

  Sammanfattning : Wood is a renewable material, it is strong in relation to its weight, climate smart but also combustible. Owing to its many advantages and the easy access in Sweden, wood is motivated as a topical building material. However, the aspects related to the combustible nature need to be considered in the design of buildings with a wooden frame. LÄS MER

 2. 2. Catching Ash : Methodology for ash accumulation in diesel particulate filters

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Charis Pavlou; [2019]
  Nyckelord :diesel engine; diesel particulate filter; particulate matter; testing rig; accelerating ash accumulation;

  Sammanfattning : The diesel particulate filter captures particulate matter that is produced in the diesel engine. A small fraction of particulate matter is comprised by ash forming matter. When the combustible fraction of particulate matter is removed from the filter, the ash, which is incombustible, remains. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av brännbart och obrännbart material i ett brandförlopp : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jonathan Frojdén; [2019]
  Nyckelord :brännbar; obrännbar; cellulosaisolering; cellulosa; isolering;

  Sammanfattning : I och med de ändringar som trädde i kraft 1993/94 då funktionskrav för konstruktioner infördes istället för de enskilda materialens egenskaper lade grunden till att det numer är möjligt att bygga byggnader som kräver en hög grad av brandskydd i trä och andra material baserade på brännbart material. Denna ändring innebar bland annat att nya och innovativa produkter hade chans att etablera sig på den svenska marknaden, såsom isolering tillverkad av returpapper och träfiber. LÄS MER

 4. 4. Vilka platser ombord löper störst brandrisk : Var startar bränderna ombord

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fire; Incidentreport; vessels; shipping; Brand; Fartyg; Haverirapport; Sjöfart;

  Sammanfattning : Bränder ombord på fartyg till sjöss är en mycket allvarlig händelse då besättningen ombord måste förlita sig på sin egen kompentens och den begränsade tillgängliga utrustningen när branden skall bekämpas. Bränderna kan snabbt gå överstyr då det finns stora mängder bränsle och i många fall är även lasten brännbar. LÄS MER

 5. 5. Örtsedumtak - En kartläggning av ett örtsedumtaks brandegenskaper och utformning med avseende på brand

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Alexander Elias; Daniel Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Extensive green roof; green roof; roof fire; fire spread; fuel moisture content; NT Fire 006; ENV 1187; combustible roof covering; herb sedum roof; Extensivt grönt tak; gröna tak; takbränder; brandspridning; bränslefukthalt; brännbar taktäckning; örtsedumtak; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Green roofs are becoming increasingly more popular due to the fact of their many benefits. The aim of this report is to investigate the level of fire safety in extensive green roofs, which includes a variety of sedum, herbs and grass, in urban environments. LÄS MER