Sökning: "bränslecellsbussar"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet bränslecellsbussar.

 1. 1. Optimization of Infrastructure Investment for Decarbonization of Public Buses Through Electricity and Hydrogen : The Case Study of Umeå

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Maria Inês Rocha Jacob; [2022]
  Nyckelord :Electric buses; fuel cell buses; renewable energy sources; green hydrogen; EV charging stations; hydrogen refuelling stations; Sweden; Elbussar; bränslecellsbussar; förnybara energikällor; grön vätgas; laddningsstationer för elfordon; tankstationer för vätgas; Sverige;

  Sammanfattning : Battery electric vehicles and fuel cell vehicles, i.e. hydrogen vehicles, are promising alternatives to internal combustion engine vehicles to reduce GHG emissions from the transport sector. EV charging and hydrogen refuelling infrastructure is crucial to the deployment of alternative fuels in transport. LÄS MER

 2. 2. En ekonomisk och marknadsmässig utvärdering av vätgasdrivna bränslecellsfordon : Fallstudier inom den svenska transportsektorn

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :Gunilla Gabrielsson; Azadeh Hajiakbar; [2016]
  Nyckelord :Vätgas; Bränslecellsfordon; Sveriges transportsektor; Teknisk omvandling; Multi-Level Perspective; Total Cost of Ownership;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och effekterna av global uppvärmning är ett växande problem i världen och anses vara en av vår tids största utmaningar. Idag står Sveriges inrikes transporter av en tredjedel av landets totala växthusgasutsläpp och är i hög grad beroende av fossila drivmedel. LÄS MER

 3. 3. Framgång i projekt : En fallstudie av försöket med bränslecellsbussar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Kristofer Blomqvist; Anna Rautio; [2008]
  Nyckelord :Projekt; organisation; projektframgång; framgångsfaktorer; bränslecellsbuss;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie av ett EU-projekt. Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara projektets faser och vad som fordrades för att projektet skulle bli framgångsrikt. Clean Urban Transport Europé-projektet (CUTE) var ett utvecklingsprojekt inom EU som drevs i nio städer, Stockholm var en utav dessa. LÄS MER