Sökning: "bränsleförbrukning"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet bränsleförbrukning.

 1. 1. Rekommenderad framledningstemperatur i fjärrvärmenät baserat på rökgaskondensering : En beräkningsundersökning av rökgaskondensering och fjärrvärme i en medelstor svensk stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emil Hwit; [2019]
  Nyckelord :flue gas condensation; district heating; Stora Enso Kvarnsveden Mill; energy costs; return and feed temperature; energy; rökgaskondensering; fjärrvärme; Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk; energikostnader; fram- och returledningstemperatur; energi;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och mer än hälften av alla lokaler och bostäder får sin uppvärmning från gemensamma fjärrvärmeanläggningar. Rökgaskondensering producerar 11 % av all fjärrvärme vilket gör den till den tredje största fjärrvärmeproducenten i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Maximal CO2-reduktion per investerad krona för personbilar: En bred systemanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Johan Kollberg; [2019]
  Nyckelord :biodrivmedel; elbil; koldioxid; CO2; växthusgas; livscykelanalys; batteri; bränsleförbrukning; kostnad; produktion; bio fuels; electric vehicles; carbon dioxide; greenhouse gas; life cycle analysis; battery; fuel efficiency; cost; production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study examines the cost efficiency of reducing carbon emissions for personal vehicles by changing from petrol to either liquid bio fuels or electric operation. Based on own simulations of fuel consumption, life cycle-emissions and -production costs are derived based on existing knowledge through previous studies. LÄS MER

 3. 3. Energy Management of Parallel Hydraulic Hybrid Wheel Loader

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hoang Thai Do; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hybridization of driveline system is one possible solution to increase fuel eciency.In this thesis a parallel hybrid hydraulic wheel loader concept was studied. A highpressure accumulator was added to the system and acted as a second source of energy. LÄS MER

 4. 4. Fördelar och nackdelar med HVO inom sjöfarten : En undersökning om hur HVO ur drift- och miljösynpunktstår sig mot traditionell diesel och tjockolja.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Viktor Jonsson; Emil Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Emission; HVO; Biofuel; Operation; Fuel; Vessel; Ship; HVO; Biobränsle; Utsläpp; Drift; Fartyg;

  Sammanfattning : Det här arbetet bygger på en litteraturstudie från föregående arbeten som handlar om biobränslet HVO och dess funktion vid drift av flera olika typer av dieselmotorer. Författarna till arbetet har tittat på de för- och nackdelar som föreligger vid drift på HVO och gjort jämförelser med diesel och HFO vilka dominerar inom sjöfarten idag. LÄS MER

 5. 5. Förändrade trafikflöden : - En fallstudie om bränsleförbrukning och CO2 utsläpp vid fördjupning av Flintrännan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Dennie Påhlsson; Carl Ljung; [2018]
  Nyckelord :Flintrännan; Öresund; Stora Bält; environmental impacts; air pollution; dredging; squat; fuel consumption; fairway.; Flintrännan; Öresund; Stora Bält; miljökonsekvenser; luftföroreningar; muddring; squat; bränsleförbrukning; farled.;

  Sammanfattning : Arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan är något som är högaktuellt och under ständig utveckling. Vid en omdirigering där delar av sjötrafiken från Stora Bält förflyttas till Flintrännan, skulle miljöbelastningen minska regionalt och öka lokalt. LÄS MER