Sökning: "bråktal"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet bråktal.

 1. 1. Elevers bilder av bråktal : En kvalitativ studie av hur högstadieelever beskriver och resonerar kring bråktal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecka Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Bråk; bråktal; procent; bråkets ansikte; den duala begreppsbilden; matematikundervisning; begreppsbild; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kvalitativ empirisk studie av högstadieelevers bilder av bråktal, baserad på intervjuer med två fokusgrupper. Totalt har nio elever i årskurs 7 och 9 deltagit i studien. LÄS MER

 2. 2. Användningen av olika uttrycksformer i matematikundervisningen när elever arbetar med tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kawther muweyel; Kawther Al Muweyel; [2020]
  Nyckelord :bråkform; bråktal; grundskola; kommunikation; matematikundervisning; mellanstadiet; sociokulturellt perspektiv; uttrycksformer; verbal.;

  Sammanfattning : Undersökningen handlar om hur lärarna beskriver hur de använder olika uttrycksformer i sin undervisning och hur dessa uttrycksformer, enligt lärarna, påverkar elevernas kunskaper med tal i bråkform. Detta undersöks för att många elever har svårigheter med att hantera tal i bråkform. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmetoder i undervisningen som främjar förståelsen av tal i bråkform och bråkräkning. : En kvalitativ intervju och litteraturstudie som undersöker arbetsmetoder i undervisningen som främjar förståelsen av bråktal och bråkräkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Gry Granskogli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discover how the teachers recognize students understanding of fractions and calculating with fractions and I want to learn more about which working methods they think are important to rise the understanding of fractions and calculating with fractions. The method I used to get answers was a qualitative survey with interviews. LÄS MER

 4. 4. Matematiksvårigheter vid hantering av bråktal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Azal Almaged; Elita Brante; [2020]
  Nyckelord :Bråktal; Bråkräkning; Grundskolan; Gymnasiet; Matematikundervisning; Svårigheter; Täljare och nämnare;

  Sammanfattning : Detta arbetet är en systematisk litteraturstudie inom matematik med inriktning mot högstadiet och gymnasiet. Studiens syfte är att undersöka och ta reda på vad forskningen indikerar om svårigheter och missuppfattningar som vissa elever möter vid hantering av bråktal i högstadiet och gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Angående förhållandet mellan utantillkunskap och förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Bååth; Alexander Syding; [2020]
  Nyckelord :Ämnesdidaktik; bråkräkning; förståelse; utantillkunskap;

  Sammanfattning : En undersökning genomfördes för att studera sambandet mellan elevernas förmåga att utföra de korrekta operationerna och den underliggande förståelsen för de matematiska koncepten. En kvalitativ studie med intervjuer av sex elever från vuxenutbildningen (fem från grundvux och en från komvux) genomfördes, och intervjuerna analyserades enligt APOS-teorin (Action-Process-Object-Schema). LÄS MER