Sökning: "bröllop och äktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden bröllop och äktenskap.

 1. 1. Bland tallar, träskyltar och kapital : bröllopsfotografier i nutida Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alexandra Roslund; [2021]
  Nyckelord :Bröllop; bröllopsfotografier; riter; tradition; konsumtion; skalinstitutioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Allt om bröllop är en av Sveriges största bröllopstidningar vari läsaren förväntas inspireras till sin kommande bröllopsdag, bland annat genom att se andra läsares bröllopsfotografier. Syftet med den här studien är att med Allt om bröllop som fall granska vad bröllopsfotografier kan säga om det nutida bröllopet samt vad bröllopsfotografens uppdrag egentligen är. LÄS MER

 2. 2. Tills döden skiljer oss åt : En komparativ studie kring riterna vigsel och bröllop inom Svenska kyrkan och Svenska Asatrosamfundet

  Kandidat-uppsats, LinnéuniversitetetLinnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Magdalena Grügiel; [2011]
  Nyckelord :Rit; Vigsel; Bröllop; Äktenskap; Svenska kyrkan; Svenska Asatrosamfundet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Nästan som ett bröllop…” – en undersökning om gifta och sammanboende pars syn på deras barns dop

  M1-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Steffen Riesenberg; [2009]
  Nyckelord :baptism; rite; rite of passage; Arnold van Gennep; marriage; parents; pastoral care dop; rit; övergångsrit; vigsel; äktenskap; kyrkliga handlingar; föräldrar; själavård; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : For the whole family, the baptism of a child is a meaningful event. In Sweden, parents are often not married when the first child is born. For these families the baptism is the first event the couple experiences together in the church. This paper examines how the understanding of baptism differs between married and unmarried couples. LÄS MER

 4. 4. Giftoman och Bruddok - Giftermål som rit i Den poetiska Eddan och Snorres Edda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Maria Berntsson; Malou Veberg; [2009]
  Nyckelord :Fornnordisk religion; Ritual; Den poetiska Eddan; Snorres Edda;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras förekomsten av giftermål som rit i Den Poetiska Eddan och SnorresEdda, med följande frågeställning: Hur ser förekomsten av giftermål som rit ut i Den poetiskaEddan och Snorres Edda, finns det någon skillnad mellan verken? Metoden är en textanalys ihistorisk kontext, där analysverktygen består av nyckelord. Uppsatsen avser en breddning avbegreppet giftermål med hjälp av följande nyckelord: giftermål/bröllop, äktenskap/äkta,fria/frieri, brud, brudgum, maka/hustru/fru samt make/man. LÄS MER

 5. 5. SKRÄCKÖDLOR OCH RÖDBETOR - VARFÖR GIFTER DE SIG? Bröllop som feminitetsprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Caroline Åbinger; [2005]
  Nyckelord :bröllop; ceremoni; könsroller; respektabilitet; vigsel; äktenskap;

  Sammanfattning : Arbetets centrala frågeställning är varför människor i Sverige idag fortfarande väljer att gifta sig, trots att de lever i ett samhälle där samboförhållanden är så accepterade, samt vilka eventuella skillnader det finns mellan män och kvinnor i denna fråga. Frågan undersöks med hjälp av två kvalitativa metoder. LÄS MER