Sökning: "bröstabscess"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bröstabscess.

  1. 1. Vården som ges till kvinnor med bröstabscess postpartum – en journalgranskning

    Magister-uppsats,

    Författare :Amanda Mörth; Maria Modig; [2019-02-01]
    Nyckelord :Amning; bröstabscess; barnmorska; stöd;

    Sammanfattning : Background: A breast abscess is a inflammatory condition that affects 0.1 - 0.4% women postpartum each year in Sweden. The treatment is performed with a needle puncture or drainage based on the size of the abscess determined by ultrasound. LÄS MER