Sökning: "bröstcancer upplevelser efter behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden bröstcancer upplevelser efter behandling.

 1. 1. Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Kajsa Hermansson; Johanna Hessel; Lina Swahn; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer Kvinnlighet Mastektomi Normalitet Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor globalt och i Sverige. Diagnosen är den främsta anledningen till en förtidig död bland kvinnor. En vanlig behandling är mastektomi, vilket innebär delvis eller total borttagning av ett eller båda brösten. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en mastektomi vid bröstcancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Natalia Tumanyan; Faiza Muhamud; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; Mastektomi; Upplevelse; Litteraturstudie; Kvinna;

  Sammanfattning : Bröstcancer är en av de vanligaste formerna av cancersjukdomar hos kvinnor. Sjukdomen drabbar i de flesta fall kvinnor i medelåldern eller i högre ålder. Bröstcancer utgör cirka 30% av alla kvinnliga cancerfall i Sverige med cirka 20 nydiagnostiserade fall varje dag. Mastektomi är den vanligaste behandlingen som erbjuds vid denna diagnos. LÄS MER

 3. 3. ''Jag har hittat en knöl i bröstet'' : - En litteraturstudie baserad på självbiografier om kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer i sitt vardagliga liv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Jönsson; Hanna Strömberg; [2021]
  Nyckelord :bröstcancer; kvinnor; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Riskfaktorer för bröstcancer är det kvinnliga könet, hög ålder samt ärftlighet. Möjligheten att bli botad har ökat de senaste årtiondena. Kvinnor som lever med bröstcancer får en ökad kroppsmedvetenhet vilket kan leda till en försämrad självkänsla. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av fatigue vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Eurell; Tilde Wallin- Ylitalo; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; trötthet; brösttumör; erfarenhet; cancerrelaterad trötthet;

  Sammanfattning :  Diagnosen bröstcancer tillhör den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor. Både nationellt och internationellt står bröstcancer för en tredjedel av alla cancersorter. Biverkningen fatigue är något som drabbar många kvinnor med bröstcancer och kan vara väldigt påfrestande för de som drabbas. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en mastektomi till följd av en bröstcancerdiagnos : En studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emma Viklund Forsgren; Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :bröstcancer; kvinnor; mastektomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor i Sverige och det är ovanligt att kvinnor under 40 års ålder drabbas. Mastektomi är den vanligaste behandlingsmetoden och innebär att hela eller delar av bröstet opereras bort. LÄS MER