Sökning: "bröstcancerbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet bröstcancerbehandling.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av bröstcancer efter avslutad primärbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Razber Koydal; Terese Tegberger; [2019]
  Nyckelord :Female; Breast neoplasms; Survivor; Perception.; Kvinnor; Bröstcancer; Överlevnad; Upplevelse. ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor och är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Sjukdomen behandlas med kirurgi, strålning, cellgifter och hormoner. Omvårdnaden på dessa kvinnor grundar sig på att stötta, hjälpa och motivera till egenvård, självförtroende och förändra syn på livet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av fatigue under och efter bröstcancerbehandling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Rudemyr; Susanna Sims; [2019]
  Nyckelord :Behandling; Bröstcancer; Erfarenheter; Fatigue; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund För kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen och står för en tredjedel av alla cancerformer i Sverige. Prognos för överlevnad har ökat de senaste tio åren genom effektivare behandlingsmetoder, diagnostik samt införandet av screeningprogram. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa i relation till bröstcancer : en litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Vicki Falk Deichmann; Louise Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Breast cancer; descriptive; experience; sexuality*; women*;

  Sammanfattning : Background: Sexuality is an important part of people's health and well-being. The treatment of breast cancer can cause extensive side effects that have a detrimental effect on the women's self-image and body image. Menopausal side effects such as dry mucous membranes and impaired sexual health affect women's well-being and attractiveness. LÄS MER

 4. 4. Livet efter bröstcancer : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av hälsa efter behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jacquline Häggblad; Molly Wallman; [2019]
  Nyckelord :bröstcancer; bröstcancerbehandling; upplevelse; hälsa; välbefinnande;

  Sammanfattning : Den vanligaste förekommande cancerformen hos kvinnor är bröstcancer, det är även den sjukdom som leder till flest dödsfall i denna grupp. Trots att överlevnaden har ökat med åren upplever kvinnor en fortsatt påverkan på hälsan efter avslutad behandling. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter avslutad bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ann-Sofi Andersson; Louise Åkesson; [2018]
  Nyckelord :body image; female; information; literature review; sexual health; information; kroppsuppfattning; kvinna; litteraturöversikt; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behandling mot bröstcancer medför olika biverkningar för kvinnor, bland annat torra slemhinnor, klåda och smärta vid samlag, samt deformation av ett eller båda brösten. Sammantaget kan dessa biverkningar inverka på kvinnors upplevelse av sin sexualitet. LÄS MER