Sökning: "bröstsmärta"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet bröstsmärta.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse vid bedömning av bröstsmärtor i triagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johansson; Ida Vindrot; [2019-08-16]
  Nyckelord :akutmottagning; bröstsmärta; sjuksköterska; symtom; triage; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är en av huvudanledningarna till att folk söker akutvård. Med åldrande befolkning, psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor kommer problematiken att öka. Symtomet bröstsmärta kan tala för många allvarliga och icke allvarliga tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Ischemimonitorering inom intensivvården : En enkätstudie utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jesper Englund; Fredrik Mohlin; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; ischemimonitorering; sjuksköterska; monitorering; övervakning; hjärt- kärlsjukdom; hjärtinfarkt; ischemi;

  Sammanfattning : Hjärt-/kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och många patienter inom intensivvården antingen har eller löper en ökad risk för att utveckla hjärtsjukdomar. Ischemimonitorering innebär att genom övervakning med kontinuerligt elektrokardiogram (EKG) monitorera eventuell ischemi (syrebrist) i hjärtmuskeln. LÄS MER

 3. 3. Artificially Intelligent Black Boxes in Emergency Medicine : An Ethical Analysis

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Campano; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; black boxes; emergency medicine; bioethics; medical ethics; ethical guidelines; artificiell intelligens; black box; akutmedicin; bioetik; medicinsk etik; etiska riktlinjer;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att föreslå att icke-transparant artificiell intelligens, s.k. black boxes, används inom akutmedicinen. I denna uppsats används etisk analys för att härleda sju riktlinjer för utveckling och användning av black boxes i akutmedicin. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av vård vid bröstsmärta

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Anderberg; Yue Gervind; [2019]
  Nyckelord :Bröstsmärta; Kommunikation; Livskvalitet; Patienters erfarenheter; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är ett av de vanligaste symtomen som leder till att många patienter söker vård och de flesta är oroliga för sitt hjärta eftersom mortaliteten av ischemiska hjärtsjukdomar är högt globalt. Symtom av icke kardiell utlöst bröstsmärta leder inte alltid till en ny diagnos eller vidare utredning vilket resulterar i osäkerhet och minskad livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. NÄR HJÄRTAT GÅR I TUSEN BITAR – Att uppleva Takotsubo Syndrom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johannes Jovlunden; Andréas Lövgren; [2018-09-13]
  Nyckelord :Takotsubo; Takotsubo Cardiomyopathy; Stress-Cardiomyopathy; Broken Heart Syndrom; Takotsubo Syndrome; Apical Ballooning; Left Ventricular Apical Ballooning Syndrome; Tako-tsubo; Experience; Symptom;

  Sammanfattning : Introduction: Takotsubo syndrome, also known as Broken Heart Syndrome, is a condition that affects approximately 2% of those who are ill in acute heart disease, mainly women after menopause. The person who is affected experience symptoms like those of an acute myocardial infarction, which problematize the diagnosis. LÄS MER