Sökning: "brösttomosyntes"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet brösttomosyntes.

 1. 1. Bröstkompressionens komplexitet vid mammografiundersökningar : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sara Danielsson; Alexandra Olsson; [2021]
  Nyckelord :Breast compression; mammography; parameters; patient related characteristics; self-compression; technical characteristics; Bröstkompression; mammografi; parametrar; patientrelaterade egenskaper; självkomprimering; tekniska egenskaper;

  Sammanfattning : Röntgen av bröst görs med hjälp av en mammograf och den första mammografen tillverkades 1968. En mammografiundersökning utförs av en röntgensjuksköterska som komprimerar bröstet mellan en platta och en detektor. LÄS MER

 2. 2. Assessment of mammography screening using clinical and virtual data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Hanna Tomic; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aim: Virtual clinical trials (VCT) in medical imaging can be used to predict the outcome of clinical trials, by simulating anatomy, imaging methods and image interpretation. VCTs could reduce the cost and duration of clinical trials and their dependence on available patients. LÄS MER

 3. 3. Tomosyntes och förkortad magnetisk resonanstomografi- framtidens teknik? : En litteraturstudie om alternativa metoder för bröstcancerscreening

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Muhr; Neda Hedary; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; screening; mammografi; brösttomosyntes; magnestisk resonanstomografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A Quantitative Comparison of Synthetic Mammograms with Images from Conventional Mammography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Ellinor Frost; [2019]
  Nyckelord :mammography; mammogram; breast tomosynthesis; synthetic mammogram; breast cancer; noise power spectrum; breast density; artificial intelligence; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common cancer among women in Sweden. To be able to treat the disease it is important that it is detected at an early stage. In Sweden, women between 40 and 74 years are regularly offered screening with mammography to detect abnormalities in their breasts. LÄS MER

 5. 5. Characterization of breast tomosynthesis systems: A comparison and optimization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Thanh Tra Pham; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to characterize the dependency of image quality on absorbed dose for two breast tomosynthesis (BT) systems, GE Senographe Pristina and Siemens Mammomat Inspiration and compare the systems. The image quality was evaluated by different parameters such as: in-plane and in-depth spatial resolution, artifact spread function (ASF) and signal-difference-to-noise ratio (SDNR). LÄS MER