Sökning: "bra ämnen att skriva om"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden bra ämnen att skriva om.

 1. 1. God grundvattenkvalitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elvira Källberg; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; pollution Bergaån; iron; manganese PFAS and pesticides; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Clean drinking water is a crucial part of a healthy society. During the last decades, a lot of emissions from different sources have put the drinking water sources that are used today at risk of pollution. LÄS MER

 2. 2. Handledares uppfattning om läslyftet : Möjligheter och hinder förpraktiken

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Teuta Shabani; [2019]
  Nyckelord :satsning; läslyftet; handledare; teorin om praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Att kunna läsa och skriva är ett mäktigt verktyg att behärska för att lära, ta in information och för att påverka omvärlden. Genom att läsa och skriva kan vi sprida viktig information. Dessutom är läs- och skrivkunskaper ett viktigt verktyg för lärandet i alla ämnen något som bekräftas av Skolverket (Skolverket 2019a). LÄS MER

 3. 3. Vad kännetecknar en effektiv webbplats inom B2B-företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :B2B; web design; content marketing; B2B; webbdesign; innehållsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Att säga hur en B2B-webbsidas design ska utformas för att skapa effektivitet är svårt, men i detta arbete undersöks vilka riktlinjer som finns när det gäller vilket innehåll som kan göra en webbsida mer effektiv. Det finns många skillnader mellan B2C- och B2B-företag och en av dem är B2B-företagens strävan efter en stark och långvarig relation till sina kunder. LÄS MER

 4. 4. Hitlåtens text : textrelaterade riktlinjer i populärmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tim Ullman; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; hitlåt; låtskrivande; komposition; textanalys; låttexter; populärmusik;

  Sammanfattning : Vad gör en riktigt bra låttext? Om man tittar på de mest framgångsrika låtarna just nu, kan man då urskilja riktlinjer i texterna som hjälpt låtarna att nå framgång? I denna undersökning har målet varit att ta reda på om sådana riktlinjer existerar och vilka de är. Finns det likheter i lyriken mellan de låtar som är mest populära just nu? Områden som utforskas är låttexters struktur, innehåll samt relation till musiken. LÄS MER

 5. 5. Att introducera, befästa och använda nya begrepp i samhällsorienterande ämnen : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ing-Marie Berander; [2016]
  Nyckelord :words and concepts; introduce; consolidate; use; language disorder diagnosis; society orientated subjects; functional methods; personal support; primary school grade 4; ord och begrepp; introducera; befästa; använda; språkstörningsdiagnos; samhällsorienterande ämnen; funktionella metoder; personligt stöd; grundskolan årskurs 4;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att studera vilka olika arbetssätt läraren använder för att introducera, befästa och använda nya begrepp i undervisningen i samhällsorienterande ämnen (SO) samt hur undervisningen uppfattas av elever med språkstörningsdiagnos i en klass i årskurs 4. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv är fokus att hitta arbetssätt som stöder lärandet för elever med språkstörningsdiagnos. LÄS MER