Sökning: "bra exempel på rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden bra exempel på rapport.

 1. 1. Klimatkompensationsåtgärder i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Ebba Lejonklev; Emma Persson; [2022]
  Nyckelord :Klimatkompensation; klimatneutralitet; LFM30; NollCO2; klimatpolitik; negativa utsläpp; grön marknadsföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med en växande kunskap om hur klimatet påverkas av byggbranschen för både företag och konsument växer också kraven på klimatkompensation och förbättrade åtgärder kring klimatavtrycken som görs. Företag utmanas mer av intressenter i samhället i sitt miljö- och klimatarbete vilket ställer högre krav på alla aktörer inom byggsektorn. LÄS MER

 2. 2. Determining the Acoustic Mobility of Breast Cancer Cells

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Simon Olsson; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Breast cancer is one of the most common forms of cancer detected in women. Its heterogeneity and large mutational landscape requires treatment strategies which varies between patients. Triple negative breast cancer (TNBC) is a particularly aggressive subtype which 12-17 \% of breast cancer patient develop. LÄS MER

 3. 3. Multilingual Speech Emotion Recognition using pretrained models powered by Self-Supervised Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Luthman; [2022]
  Nyckelord :Speech; Audio; Emotion Recognition; Cross-lingual; Multilingual; Self- Supervised Learning; Wav2vec 2.0; HuBERT; UniSpeech; UniSpeech-SAT; WavLM; Språk; Ljud; Känsloigenkänning; Tvärspråklig; Flerspråkig; Själv-Övervakad Inlärning; Wav2vec 2.0; HuBERT; UniSpeech; UniSpeech-SAT; WavLM;

  Sammanfattning : Society is based on communication, for which speech is the most prevalent medium. In day to day interactions we talk to each other, but it is not only the words spoken that matters, but the emotional delivery as well. Extracting emotion from speech has therefore become a topic of research in the area of speech tasks. LÄS MER

 4. 4. Tecken på resultatmanipulering med hjälp av immateriella tillgångar : Tenderar svenska börsnoterade bolag att använda subjektiviteten kring avskrivningar av immateriella tillgångar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Bengtsson; Marcus Fahlgren; [2021]
  Nyckelord :Avskrivningar; earnings management; immateriella tillgångar; loss avoidance; resultatmanipulering; stigande resultattrend;

  Sammanfattning : På Stockholmsbörsen under 2019 skedde i genomsnitt 355 612 handelsavslut per dag och under Corona-året 2020 slogs flera rekord i antalet avslut, bland annat den 12 mars då över 1 400 000 stycken gjordes på den svenska Stockholmsbörsen (Avanza, 2020). Något som påverkar investerare till att göra avslut på börsprodukter är naturligtvis nyheter kring bolagen, framför allt nyheter kring årsredovisningen. LÄS MER

 5. 5. Automatisk maskinåterställning : Hur automatiserade hjälpmedel kan bidra till en bättre produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Jesper Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :PLC Control system Automation Machine reset Automated tools Troubleshooting Metrology; PLC Styrsystem Automatisering Maskinåterställning Automatiserade hjälpmedel Felsökning Metrologi;

  Sammanfattning : Ett vanligt förekommande problem med produktionsutrustning på Eberspächer är driftstopp där grundorsaken är svår att identifiera. Användning av sofistikerade system som isolerar felkällan kan minska avhjälpningstiden och därför vara till stor nytta för produktiviteten samt operatörens arbetsmiljö. LÄS MER