Sökning: "bra ledare är som"

Visar resultat 11 - 15 av 252 uppsatser innehållade orden bra ledare är som.

 1. 11. Det komplexa ledarskapet : En enkätstudie av förskollärares syn på ledarskap gentemot barngrupp och kollegor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Paula Andrea Carretero Gustafsson; Elina Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; situationsanpassad ledarskapsteori; enkätstudie; förskola; arbetslag;

  Sammanfattning : Ledarskap inom förskolans verksamhet är ett komplext ämne. Det finns forskning om ledarskap med barngrupp, något som vittnar om att man är överens om att förskollärare ska leda barnen. Hur ledarskapet ska se ut är däremot mer diffust. LÄS MER

 2. 12. Ledarskap i stallmiljö : normer, fostran och framtid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Elin Fridlund; [2020]
  Nyckelord :ridsport; framtida ledare; egenskaper; normer; faktorer;

  Sammanfattning : A good leadership can for example be characterized by good communication skills, inspiration, self-awareness, the ability to make decisions and a structured way of working. Previous research indicate that stable environment can be seen as a leadership school for future leaders, both in equestrian sport and other professions. LÄS MER

 3. 13. "Det var ju verkligen från askan in i elden" : En kvalitativ studie om nyanställdas onboarding inom bygg- och anläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karoline Bergström Sundbaum; [2020]
  Nyckelord :Work engagement; onboarding; organizational socialization; mentoring; Arbetsengagemang; onboarding; organisationssocialisering; mentor; mentorskap;

  Sammanfattning : Onboarding is about giving new employees a good foundation to stand on in order to be able to do their work in the best way. Through a structured and systematized introduction process, organizations can make employees feel motivation and joy in their work, driving forces that help the business to develop and remain productive. LÄS MER

 4. 14. Bättre att fråga tio gånger än att gå vilse en? En tolkande forskningsstudie om att leda lärande inom elithandbollen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Christoffer Landin; [2020]
  Nyckelord :Leda lärande; individualism; kollektivism; kollektivt lärande; individanpassning; tränarskap; elithandboll.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetslivet och idrottslivet har mängder av beröringspunkter där lärdomar kan utvinnas från varandra. Denna uppsats ämnar därför vara gränsöverskridande i sin karaktär och med hjälp av ett kvalitativt tillvägångsätt är forskningsstudiens syfte att tolka, förstå, analysera samt förmedla vilka tänkbara förutsättningar som kan påverka elittränares möjlighet att leda lärande samt hur ett kollektivcentrerat tankesätt respektive ett individcentrerat tankesätt kan påverka hur elittränare leder lärande. LÄS MER

 5. 15. Anestesisjuksköterskors och intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av teamarbete och kommunikation i akuta situationer. : En kvalitativ intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Granberg; Tommy Norling; [2020]
  Nyckelord :Acute situations; communications; teamwork.; Akuta situationer; kommunikation; teamarbete.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Det beskrivs att vissa akuta situationer känns bra och att teamarbetet fungerar väl men i andra situationer så kanske medlemmarna har ett sämre samarbete och det leder till en dålig känsla som påverkar deras prestation. En svårighet som finns är att identifiera vad som påverkar samarbetet. LÄS MER