Sökning: "bra ledare är som"

Visar resultat 21 - 25 av 252 uppsatser innehållade orden bra ledare är som.

 1. 21. Teamträningens betydelse för det akuta omhändertagandet intrahospitalt : en forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jonas Fuxing; Kaisa Virtanen; [2019]
  Nyckelord :Teamträning; Akutsjukvård; Patientsäkerhet; Kommunikation; CRM;

  Sammanfattning : Ett strukturerat omhändertagande av en akut sjuk patient på akutmottagningen är av vikt för patientsäkerheten. På akutmottagningen är det ständigt nya personalsammansättningar och teamarbetet runt patienten kan bli bristfällig. LÄS MER

 2. 22. Ledarskap i klassrummet : En studie av erfarenheter hos erkänt duktiga ledare inom läraryrket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hannah Kling; Alejandra Wahlund; [2019]
  Nyckelord :Pedagogik; Grundskola; Intervjuer; Lärare; Ledarskap;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka vad lärare genom erfarenhet anser om ledarskap i klassrummet samt hur de använder sitt ledarskap för att skapa förutsättningar för lärande. Den metod som tillämpats i studien är fokuserade gruppintervjuer med lärare som är erkänt duktiga inom ledarskap. LÄS MER

 3. 23. Specialistsjuksköterskors upplevelser av medicinsk simulering : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carina Wallingstam; Camilla Westerholm; [2019]
  Nyckelord :Teamtraing; Crew Resource Management; Communication; Healthcare; Patient; Teamträning; Crew Resource Management; Kommunikation; Hälso- och;

  Sammanfattning : Fel och misstag relaterade till bristande kommunikation och brister i teamarbete sker inom sjukvården, vilket medför ett hot mot patientsäkerheten, framför allt i akuta situationer där snabba beslut måste tas och där liv står på spel. Forskningen visar att det är den mänskliga faktorn som är en bidragande orsak till dessa fel och misstag. LÄS MER

 4. 24. Att klättra, springa, krypa och kasta : En effektutvärdering inom området rörelseförståelse bland barn: har interventionen ”Rörelsesatsning i skolan” gett någon effekt?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Sahlström; [2019]
  Nyckelord :ANOVA; barn; chi2-test; fysisk aktivitet; intervention; kvantitativ metod; rörelseförståelse; SCED;

  Sammanfattning : Övervikt är en av de ledande folkhälsoutmaningarna i världen där cirka en tredjedel av världens befolkning är övervikta eller har fetma vilket medför negativa hälsoeffekter och sjukdomar. Övervikt och fetma drabbar även barn och unga där en kraftig ökning har skett under de senaste 40 åren. LÄS MER

 5. 25. Motståndets olika ansikten : Ledarens möjlighet att hantera och förebygga motstånd i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rojin Karem Sultin; Kevin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Resistance; leader; coworker; organization; change; change management; understanding; commitment; knowledge; Motstånd; ledare; medarbetare; organisation; förändring; förändringsledarskap; förståelse; engagemang; kunskap;

  Sammanfattning : I ett allt mer föränderligt samhälle möter ledaren och organisationer på allt mer motstånd frånmedarbetarna. Vi studerar hur ledaren i ständigt föränderliga organisationer besitter möjligheten att hantera och förebygga motstånd för att skapa effektivt förändringsarbete. Det finns mycket tidigare forskning som behandlar detta ämne. LÄS MER