Sökning: "bra redovisning presentation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden bra redovisning presentation.

 1. 1. Visualization of 3D Real Properties in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Alice Hugosson; [2019]
  Nyckelord :3D real property; RRR; 3D cadaster; cadastral dossier; standardization; 3D-fastighet; 3D registerkarta; förrättningsakt; standardisering;

  Sammanfattning : It is a high demand of land in the society today, especially in urbanized areas. Values of land are increasing, and the cities get more complex constructions and relations between ownership.Since the 1st of January 2004 it is possible to form real properties that are limited both horizontally and vertically. LÄS MER

 2. 2. Transparens i den svenska budgivningsprocessen - En probleminventering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Erik Svensson; Albin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Budgivning; Anbudsförteckning; Falska bud; dolda bud;

  Sammanfattning : Vår studie behandlar lagrum, praxis och doktrin gällande budgivningsprocessen i Sverige och huruvida de olika delarna i denna process bidrar till transparens. I Sverige fungerar budgivningen som i en auktion och bud är inte bindande förrän formkraven är uppfyllda, dessa finns i Jordabalken 4:1 för fastigheter och i Bostadsrättslagen 6:4 gällande bostadsrätter. LÄS MER

 3. 3. Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m : En analys och redovisning av Hyresgästutredningens framtagna överväganden och förslag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ulrica Löv; [2018]
  Nyckelord :Hyresgästutredningen; Hyresrätt; Hyresjuridik; Juridik; Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus; Hyreslagen; Bostadsförvaltningslagen; Förvärvslagen; Åtgärdsföreläggande; Särskild förvaltning; Hyra bostad;

  Sammanfattning : Hyresrätten är en viktig del för svensk ekonomi och sysselsättning. Boendeformen gör det enklare för personer att flytta mellan orter, utan att först behöva köpa en ny bostad och sälja sin gamla. LÄS MER

 4. 4. Muntliga redovisningar på mellanstadiet : Elevers upplevelser och läraresundervisning och anpassningar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amanda Hagel Almér; [2018]
  Nyckelord :Oral presentation; adjustments; student experiences; teaching methods about rhet- oric.; Muntlig framställning; talängslan; anpassningar; undervisning om retorik;

  Sammanfattning : In my study I will examine how students in grades 4-6 experience oral presentations, howteachers understand the students´ experiences and which factors they think affect these experiences.Finally I will look at how teachers teach about oral presentation and what adjustmentsthey make in relation to the studens´needs. LÄS MER

 5. 5. Hur företag redovisar värdeskapande genom The International <IR> Framework

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Matilda Ahlm; Sabina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Value creation; The International Framework; Integrated reporting; Capitals; Värdeskapande; The International Framework; Integrerad rapportering; Kapital;

  Sammanfattning : Samhällets medvetenhet gällande miljöfrågor har på sista tiden ökat, vilket även har lett till att efterfrågan av hållbarhetsrapportering ökat. Detta har i sin tur medfört att antalet hållbarhetsrapporter blivit allt fler den senaste tiden. LÄS MER