Sökning: "bra svenska b"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden bra svenska b.

 1. 1. Babesia divergens i Sverige : hanteringsstrategier och klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Jobusch; [2019]
  Nyckelord :fästing; Ixodes ricinus; nötkreatur; bovin; babesios;

  Sammanfattning : Babesia divergens är en protozo som sprids med fästingen Ixodes ricinus och orsakar sjukdomen babesios hos nötkreatur i Europa. Även fast de svenska nyheterna fylls med fästingrelaterade ämnen nämns babesios snarare sällan. LÄS MER

 2. 2. Granens invandring i sydvästra Sverige, belyst genom pollenanalys från Skottenesjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Maja Damber; [2019]
  Nyckelord :gran; Picea; pollenanalys; sydvästra Sverige; paleoekologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Paleoekologiska studier har visat sig vara ett bra verktyg för att studera trädetablering, samt dess relation till klimatpåverkan och mänsklig påverkan. Utbredningen av Picea i Sverige under Holocen är väldokumenterad, men kunskapsluckor kring dess spridningsdynamik kvarstår. LÄS MER

 3. 3. Energy focus in the building process

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fredrik Puhakka; Simon Lund; [2019]
  Nyckelord :Energy follow-ups; building process; BBR; responsibility and measurement; Energiuppföljningar; byggnadsprocessen; BBR; ansvar och mätningar;

  Sammanfattning : Residential buildings have served as homes for the humankind throughout the years and the energy focus is relatively new in comparison. The interest of the energy perspective has increased alongside with the stricter laws and goals in the European Union and the Swedish Building Board. LÄS MER

 4. 4. Skoldisciplin - Lärares uppfattningar kring disciplinproblematiken i den svenska skolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pernilla Gustafsson; [2018-02-07]
  Nyckelord :disciplin; disciplinproblematik; tabu; beteendeproblem; hantering av beteendeproblem; redskap; lärarutbildningen.;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt är att det tycks finnas en rädsla inom den svenska skolan att tala om disciplinproblem, och att sådana problem därför är underutforskade. Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar och synpunkter kring disciplinproblematiken, hur lärare ställer sig till disciplin, vilka beteendeproblem som förekommer och hur dessa hanteras. LÄS MER

 5. 5. Hydrauliska effekter av avbördade extremflöden : Fallstudie på en damm i Norrland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anders Ivansen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flödesdimensionering är något som används världen över när det kommer till konstruktionen och hanteringen av byggnader i vattendrag. I Sverige har flödeskommitén, bestående av SMHI och intressenter från vattenkraftsindustrin, tagit fram flödesdimensioneringsriktlinjerna som blivit praxis för svenska dammägare. LÄS MER