Sökning: "brain tumor"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden brain tumor.

 1. 1. Raman spectroscopy in neurosurgery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Saga Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Raman spectroscopy; brain tumor; diagnosis;

  Sammanfattning : Brain tumors or brain cancer is a disease than affects people of all ages. The median age of a person living with a brain tumor is 60 years, it is however a disease that affects children and young adults in high grade. LÄS MER

 2. 2. Differences in tumor volume for treated glioblastoma patients examined with 18F-fluorothymidine PET and contrast-enhanced MRI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Karolina Hedman; [2020]
  Nyckelord :PET MRI; positron emission tomography; magnetic resonance imaging; brain tumor; glioblastoma; image segmentation; adaptive thresholding; feature extraction; radiotracer; gadolinium; image processing; image analysis;

  Sammanfattning : Background: Glioblastoma (GBM) is the most common and malignant primary brain tumor. It is a rapidly progressing tumor that infiltrates the adjacent healthy brain tissue and is difficult to treat. Despite modern treatment including surgical resection followed by radiochemotherapy and adjuvant chemotherapy, the outcome remains poor. LÄS MER

 3. 3. Treatment outcomes on malignant gliomas using oncolytic viruses

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Pegah Tehranipour; [2020]
  Nyckelord :oncolytic virus; malignant glioma; reovirus; parvovirus;

  Sammanfattning : Purpose: The objective of this thesis is to evaluate clinical studies that have used oncolytic viruses as treatment and to compare their treatment-outcomes on patients with malignant glioma. Method: This thesis is a systematic literature review where PubMed has been used as the database for data collection. LÄS MER

 4. 4. Att leva med hjärntumör : Personers upplevelser av dagligt liv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linn Jansson; [2020]
  Nyckelord :brain tumor; daily life; experience; patient; dagligt liv; hjärntumör; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Personer med hjärntumör lever med fysiska, kognitiva och neurologiska symtom beroende på tumörens lokalisation, de lever med osäkra prognoser och oro för framtiden och deras anhöriga. Genom att anta ett holistiskt perspektiv kan sjuksköterskan värna om personens behov och erbjuda stödjande resurser. LÄS MER

 5. 5. Att tvingas dela hjärna med en inkräktare : En undersökning av den psykologiska aspekten av att leva med en hjärntumör

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jonathan Woxius; [2020]
  Nyckelord :Brain tumor; glioma; nursing; psychology; Hjärntumör; gliom; omvårdnad; psykologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär malign hjärntumör medför en tung symtombörda som yttrar sig i en stor variation av fysiska, kognitiva och neurologiska symtom som berör patientens funktionsförmåga och psykiska välmående. Utöver den emotionella och existentiella påfrestningen av att leva med en cancersjukdom ingår hos hjärntumörsjuka patienter även en sviktande kognitiv komponent. LÄS MER