Sökning: "brain tumor"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden brain tumor.

 1. 1. Raman spectroscopy in neurosurgery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Saga Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Raman spectroscopy; brain tumor; diagnosis;

  Sammanfattning : Brain tumors or brain cancer is a disease than affects people of all ages. The median age of a person living with a brain tumor is 60 years, it is however a disease that affects children and young adults in high grade. LÄS MER

 2. 2. Treatment outcomes on malignant gliomas using oncolytic viruses

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Pegah Tehranipour; [2020]
  Nyckelord :oncolytic virus; malignant glioma; reovirus; parvovirus;

  Sammanfattning : Purpose: The objective of this thesis is to evaluate clinical studies that have used oncolytic viruses as treatment and to compare their treatment-outcomes on patients with malignant glioma. Method: This thesis is a systematic literature review where PubMed has been used as the database for data collection. LÄS MER

 3. 3. Att leva med hjärntumör : Personers upplevelser av dagligt liv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linn Jansson; [2020]
  Nyckelord :brain tumor; daily life; experience; patient; dagligt liv; hjärntumör; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Personer med hjärntumör lever med fysiska, kognitiva och neurologiska symtom beroende på tumörens lokalisation, de lever med osäkra prognoser och oro för framtiden och deras anhöriga. Genom att anta ett holistiskt perspektiv kan sjuksköterskan värna om personens behov och erbjuda stödjande resurser. LÄS MER

 4. 4. Att tvingas dela hjärna med en inkräktare : En undersökning av den psykologiska aspekten av att leva med en hjärntumör

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jonathan Woxius; [2020]
  Nyckelord :Brain tumor; glioma; nursing; psychology; Hjärntumör; gliom; omvårdnad; psykologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär malign hjärntumör medför en tung symtombörda som yttrar sig i en stor variation av fysiska, kognitiva och neurologiska symtom som berör patientens funktionsförmåga och psykiska välmående. Utöver den emotionella och existentiella påfrestningen av att leva med en cancersjukdom ingår hos hjärntumörsjuka patienter även en sviktande kognitiv komponent. LÄS MER

 5. 5. Att leva med hjärntumör : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jonas Schmidt Lyrberg; Sara Persson; [2020]
  Nyckelord :Brain tumor; Experience; Health; Suffering; Care; Hjärntumör; Upplevelse; Hälsa; Vårdande; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar ca 2000 personer i hjärntumör varje år. En hjärntumör kan vara antingen elakartad eller godartad, varav den förstnämnda är den vanligaste. Symtomen och prognosen vid en hjärntumör varierar beroende av vilken typ av tumör det handlar om och var i hjärnan tumören sitter. LÄS MER