Sökning: "branchindex"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet branchindex.

 1. 1. Är det en bra strategi att investera i företag som offentliggör återköpsprogram? : En Eventstudie av Stockholmsbörsen 2000-2006

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Fredrik Börjesson; Stefan Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Återköpsprogram; Stockholmsbörsen; Aktier;

  Sammanfattning : Since the year of 2000 it has been legal for companies in Sweden to repurchases their own stocks. The purpose of this study is to examine if it has been possible to make a positive abnormal return in Stockholmsbörsen by buying stocks in companies that has announced a buyback program. LÄS MER

 2. 2. Återköp av aktier : Effekter på aktiekursen hos företag som återköper aktier

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linus Delin Brindner; Annika Olin; [2005]
  Nyckelord :Återköp av aktier;

  Sammanfattning : Den 10 mars år 2000 blev det i Sverigen tillåtet för noterade publika aktiebolag att förvärva och överlåta egna aktier. Ett starkt motiv för att tillåta återköp av aktier var enligt lagstiftarna att företagen skulle få möjlighet att dela ut vinstmedel till aktieägarna och att de skulle få en ökad flexibilitet att skapa en bättre kapitalstruktur. LÄS MER