Sökning: "brand attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade orden brand attitude.

 1. 1. Escaping the free zone - What makes users pay for freemium online content?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Palin Wisarutnart; Konstantinos Tseperis; [2019-07-03]
  Nyckelord :Freemium; Purchase Intention; Behavioural Intention; Online Media Content; Subscription; Theory of Planned Behaviour; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Den offentliga sektorn och dess employer branding : En studie med fokus på högskolestudenters perspektiv på den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Haris Agovic; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; brand personality; symbolic attributes; attraction; communication; Employer branding; brand personality; symboliska attribut; attraktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Sveriges generationsväxling på arbetsmarknaden kommer innebära nya rekryteringsbehov för samtliga arbetsplatser. Inom den offentliga sektorn lär det behövas rekrytera upp mot en halv miljon medarbetare fram till år 2020. LÄS MER

 3. 3. Kvinnoporträttering & Aktieinvestering: En kvantitativ studie om femvertisings effekter på privatpersoners investeringsintention

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Katarina Dahlgren; Amanda Olsson; [2019]
  Nyckelord :femvertising; behavioural finance; advertising; investment intention; brand attitude;

  Sammanfattning : Femvertising is a relatively new phenomenon and a growing trend within marketing amongst companies that emphasize on corporate social activism. However, the current research on the effects of femvertising are mainly focused on women's perceptions and consumer behaviour. LÄS MER

 4. 4. Branding Public Transportation in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Djenane Liasse; Jana Tigges; [2019]
  Nyckelord :Branding public transportation; Attitude towards Advertisement; Attitude towards Brand; Self-brand connection; Brand fit; Green Branding; Love Branding; Technology Branding; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis it to investigate if and how branding in public transportation can influence sustainable consumer behaviour. It is of interest to analyse the influence of different branding concepts (green, love and technology) on attitude towards public transportation, the intention to use and recommend it. LÄS MER

 5. 5. Destination Branding : A Qualitative Case Study of Local Stakeholders’ Practices in Mombasa, Kenya

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Sharon Mwamburi; [2019]
  Nyckelord :Branding; Identity; Mombasa; Stakeholders; Partnership;

  Sammanfattning : The tourism industry is today the most powerful driver of economic growth and development. Globalization plays a big role in diminishing traveling barriers across the globe, which has led to increased competition between destinations to identify themselves and delineate how they want to be perceived by tourists. LÄS MER