Sökning: "brand equity"

Visar resultat 1 - 5 av 366 uppsatser innehållade orden brand equity.

 1. 1. Miljömärkt

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Catharina Alwén; [2019]
  Nyckelord :Ecolabelling; Svanen; EU Ecolabel;

  Sammanfattning : This Study researches how brand awareness affects the brand equity of environmental labels. The two governmental ecolabels in Sweden, Svanen and EU Ecolabel are the objects studied. Svanen is the official Nordic ecolabel and EU Ecolabel is the official label in the European Union. LÄS MER

 2. 2. A global brand imagery context on consumers’ willingness to purchase and pay price premium: the EuroAsia telecommunication sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Oskarsson; Andreas Rosander; Pattapong Wirungruangkul; [2018-07-03]
  Nyckelord :Price premium; Purchase intention; Brand imageries; Brand equity; Telecommunication; Smartphones;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Shared Field of Play, Being Part of a Team, Being Part of an Organization: Effects on Building a Personal Brand in Team Sports

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :William Rydell; Julian Kneubühler; [2018]
  Nyckelord :Personal brand; shared field of play; being part of a team; being part of an organization;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to identify what effects shared field of play, being part of a team and being part of an organization has on building brand equity for athletes in team sports. Even though personal branding of athletes has received academic coverage over the past years, the role of the shared field of play, being part of a team and being part of an organization have been overlooked. LÄS MER

 4. 4. Attraktion vid första ögonkastet : Hur Employer Brands används för att attrahera nyexaminerade studenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Mosesson; Jens Sintéus; [2018]
  Nyckelord :Employer Brand; Employer Branding; Employer Value Proposition; Employer Brand Equity;

  Sammanfattning : Konkurrensen på den svenska arbetsmarknaden om nyexaminerade universitetsstudenter har intensifierats drastiskt under de senaste åren. Svenska arbetsgivare har därför ett svårare arbete framför sig kring att hitta högkvalitativ personal som passar organisationen. LÄS MER

 5. 5. Platform Thinking: Considerations for establishing third-party developer-centric ecosystems

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sylvia Karanja; Björn Arvesen; [2018]
  Nyckelord :platform business models; boundary resources; third-party developers; platform governance; developer marketing; external innovators; lean communication; complementors; integrators; organizational identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : There has been a dramatic growth in organizations aiming to leverage the power of platform business models and capture the vast amounts of value stemming from external innovation. Thus, actors are required to open up their innovation processes to third-party developers, and make sure these external resources are incentivized to both enter and remain in the ecosystem. LÄS MER