Sökning: "brand extension"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden brand extension.

 1. 1. Integrate…then they might be all yours : A research on how Omnichannel retailing could affect customers Brand Loyalty.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erdanos Haile; Melanie Björk; [2019]
  Nyckelord :Omnichannel; Omnichannel Retailing; Customer Satisfaction; Customer Experience; Brand Loyalty; Attitudinal Loyalty; Behavioural Loyalty;

  Sammanfattning : Omnichannel has become a central part of future retailing and is expected to be implemented by multiple brands. Omnichannel is an extension of multichannel enquiring complete integration between channels. LÄS MER

 2. 2. Hälften mjölk, hälften fail? En fallstudie om Arlas produktlansering av en Laktosfri Mjölk- och Havredryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Viveka Gezelius; Ellinor Nilsdotter; [2019]
  Nyckelord :varumärkesförlängning; utvärdering; attityd; trend; varumärkesvärde; produktkategori; perceptuell passform; positionering; målgruppsanalys; djurhållning; miljö; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hälften mjölk, hälften fail? Fallstudien syftar till att undersöka vilka attityder som går att urskilja gentemot Arlas varumärkesförlängning av sin Laktosfria Mjölk- och Havredryck samt vilka faktorer som påverkar formandet av dessa attityder. Detta för att få en förståelse för hur en varumärkesförlängning utifrån ett konsumentperspektiv kan påverka modervarumärkets varumärkesvärde. LÄS MER

 3. 3. Personliga varumärken på Instagram : En studie om Instagrams roll för unga fastighetsmäklares marknadsföring av sig själva

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Erica Burman; Anna Jonsson; [2019]
  Nyckelord :personal branding; Instagram; social media; real estate agent; personligt varumärke; Instagram; sociala medier; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : The tough and steadily increasing competition within the brokerage industry places greater pressure on self-marketing with the goal of distinguishing oneself from the competitors. This study examines, through a quantitative in combination with a qualitative approach, how real estate agents work with their personal brands as well as how they convey this through Instagram to distinguish themselves among the increasing number of competitors. LÄS MER

 4. 4. The Startup Hype - Just a bluff?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Krista Glödstaf; Anna Groth; [2019]
  Nyckelord :Startup; Innovation; Nextopia; Techtopia; Consumer Behaviour; Positivity Bias; Brand Equity; Signalling Theory;

  Sammanfattning : In the last few years increased media coverage on the successes of Swedish startups has lead to a considerable hype and aura around new and innovative companies that aim to disrupt their respective markets. But is this hype also represented and justified by consumer behavior? We aim to examine this phenomenon by comparing consumer choices in two types of products to determine the scope in which a product developed by a startup will be preferred to the same product produced by a traditional company. LÄS MER

 5. 5. Svenska fotbollsklubbar och dess satsning på e-sporten : En kvalitativ studie om hur svenska fotbollslag på elitnivå anser sig påverka sitt varumärke genom att starta e-sportlag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Edwin Sazesh; Douglas Ekermark; [2018]
  Nyckelord :E-sport; Esports; Brand; Brand Equity; Brand Extension; E-sport; Varumärken; Varumärkeskapital; Varumärkesutvidgning;

  Sammanfattning : In recent years esports has evolved from strictly being a hobby of playing videos games for many to becoming a highly commercialized and professionalized sport. Nowadays, there are more unique viewers of the largest esport competitions than physical sport events like the NBA finals or the Super Bowl. LÄS MER