Sökning: "brand identity"

Visar resultat 1 - 5 av 734 uppsatser innehållade orden brand identity.

 1. 1. Brand Management and Artificial Intelligence - A World of Man Plus Machine - A qualitative study exploring how Artificial Intelligence can contribute to Brand Management in the B2C sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carolina Agersborg; Isabella Månsson; Emelie Roth; [2020-06-23]
  Nyckelord :Brand Management; B2C Brands; Artificial Intelligence; AI Applications;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Brand Extensions of Authentic Brands - An explorative study of consumers’ perceptions

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Beckers; Martinus Alexander Koolen; [2020]
  Nyckelord :Brand authenticity; brand extensions; brand identity; brand image; brand equity; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose is to explore the phenomenon of authentic brands extending into other categories in order to identify how this may affect the image of the brand and its authenticity.... LÄS MER

 3. 3. Emojis - det artificiella språket mellan varumärken och människor : En studie om hur varumärken kommunicerar med emojis på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Törnqvist Berg; Mikaela André; [2020]
  Nyckelord :emoji; brand; brand identity; digital communication; Instagram; emoji; varumärke; varumärkesidentitet; digital kommunikation; Instagram;

  Sammanfattning : Emojis har blivit så vanligt och förankrat i vardagskommunikationen att under år 2015 utsåg Oxford Dictionary emojin “Face with Tears of Joy” till årets ord. Emojis är ett relativt nytt kommunikationsmedel som växt i takt med ett mer digitalt och uppkopplat samhälle där en stor del av kommunikationen sker via sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Att ha inkluderande reklam är en självklarhet, eller? : Organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Ehn; Jenny Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Norm creativity; norm creative advertising; brand identity; organizations; marketing; communication; advertising; Normkreativ reklam; normkreativitet; reklam; organisationer; förhållningssätt; kommunikation; marknadsföring; varumärkesidentitet; varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att skapa en ökad kunskap och förståelse för organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam   Metod: En deduktiv studie av kvalitativ karaktär genomfördes genom fem intervjuer med Vattenfall, Synoptik, Sparbanken Rekarne, TUI och Vinter.   Slutsats: Studien visade att organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam varierar. LÄS MER

 5. 5. Ambush Branding: A reconceptualization of ambush marketing from the ambusher’s perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wouter Bruin; Viktor Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Ambush branding; ambush marketing; sponsorship; brand identity; ethics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: The purpose is to explore ambush marketing by reconceptualizing the phenomenon from the ambusher’s perspective in the context of mega sports events. Methodology: This study conducted a relativist ontology and a constructionist epistemology to allow for the most relevant interpretations of the empirical data. LÄS MER