Sökning: "brand identity"

Visar resultat 1 - 5 av 741 uppsatser innehållade orden brand identity.

 1. 1. Brand Management and Artificial Intelligence - A World of Man Plus Machine - A qualitative study exploring how Artificial Intelligence can contribute to Brand Management in the B2C sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carolina Agersborg; Isabella Månsson; Emelie Roth; [2020-06-23]
  Nyckelord :Brand Management; B2C Brands; Artificial Intelligence; AI Applications;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Brand Extensions of Authentic Brands - An explorative study of consumers’ perceptions

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Beckers; Martinus Alexander Koolen; [2020]
  Nyckelord :Brand authenticity; brand extensions; brand identity; brand image; brand equity; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose is to explore the phenomenon of authentic brands extending into other categories in order to identify how this may affect the image of the brand and its authenticity.... LÄS MER

 3. 3. Emojis - det artificiella språket mellan varumärken och människor : En studie om hur varumärken kommunicerar med emojis på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Törnqvist Berg; Mikaela André; [2020]
  Nyckelord :emoji; brand; brand identity; digital communication; Instagram; emoji; varumärke; varumärkesidentitet; digital kommunikation; Instagram;

  Sammanfattning : Emojis har blivit så vanligt och förankrat i vardagskommunikationen att under år 2015 utsåg Oxford Dictionary emojin “Face with Tears of Joy” till årets ord. Emojis är ett relativt nytt kommunikationsmedel som växt i takt med ett mer digitalt och uppkopplat samhälle där en stor del av kommunikationen sker via sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Att ha inkluderande reklam är en självklarhet, eller? : Organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Ehn; Jenny Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Norm creativity; norm creative advertising; brand identity; organizations; marketing; communication; advertising; Normkreativ reklam; normkreativitet; reklam; organisationer; förhållningssätt; kommunikation; marknadsföring; varumärkesidentitet; varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att skapa en ökad kunskap och förståelse för organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam   Metod: En deduktiv studie av kvalitativ karaktär genomfördes genom fem intervjuer med Vattenfall, Synoptik, Sparbanken Rekarne, TUI och Vinter.   Slutsats: Studien visade att organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam varierar. LÄS MER

 5. 5. Activating Brand Nostalgia: A case study of Cuba Cola and Igloo

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Roos; Rebecka Corell; Zakariae Fouzbi; [2020]
  Nyckelord :Brand heritage; Retro brands; Nostalgia; Corporate Brand Identity Matrix; 4A:s of Retro Branding; Relaunch; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The purpose of this study is to understand the strategic choices made to activate nostalgia in the relaunches of Igloo and Cuba Cola. Methodology: Qualitative research based on primary and secondary data. Primary data was created by three interviews. LÄS MER