Sökning: "brand loyalty"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade orden brand loyalty.

 1. 1. To Avoid, or Not to Avoid? A quantitative study of the reasons for brand avoidance and how they take form in avoidance behaviors.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Elsa Wadelius; Isabelle Gosenius; [2019]
  Nyckelord :Brand Avoidance; Avoidance Behavior; Subjective Norms; Level of Involvement; Persistency Over Time;

  Sammanfattning : The concept of brand loyalty has gained extensive attention from academia and from companies, in an attempt to understand what makes consumers loyal to a brand. There is however a lack of understanding of what makes consumers avoid a brand. LÄS MER

 2. 2. Paketera upplevelsen - En kvantitativ studie om hur fraktförpackningar kan påverka köpupplevelsen online

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Martin Gothefors; Jesper Lundegårdh; [2019]
  Nyckelord :Signaling Theory; Packaging; E-commerce; Hedonic shopping motivation; Utilitarian shopping motivation;

  Sammanfattning : E-commerce is growing rapidly, and consumers demands on the online shopping experience are increasing. Meanwhile, retailers aim to offer a seamless online purchase journey where their brand is perceived as consistent throughout the process. LÄS MER

 3. 3. The "unloyal" Millennials : A survey study investigating the relationship between internal communication and employee brand attitudes in the healthcare sector

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cajsa Andersson; Ebba Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Internal communication satisfaction; employee brand attitudes; employee brand loyalty; Millennials; healthcare; employment factors; employee retention; Internkommunikation; varumärkesattityder; medarbetarlojalitet; Generation Y; sjukvård; anställningsfaktorer; personalomsättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges sjukvård står inför problem relaterade till hög personalomsättning. Kostnaderna för ny rekrytering är hög, den ökade mängden hyrläkare äventyrar pa-tientsäkerheten och Generation Y verkar ha en högre krav på sin arbetsgivare än tidigare generationer. LÄS MER

 4. 4. Innehållet räknas : När marknadsföring skapar varumärkestillit och varumärkeslojalitet

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Albin Bergh; [2019]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; content marketing; consumers; value creation; brand trust; brand loyalty; informative posts; personal posts; entertaining posts; Sociala medier; digital marknadsföring; innehållsmarknadsföring; konsumenter; skapa värde; varumärkestillit; varumärkeslojalitet; informerande inlägg; personliga inlägg och underhållande inlägg;

  Sammanfattning : How and what companies publishes on social media have become more important. Different types of post generate different type of effects and if companies want to create brand loyalty and brand trust they must take this in consideration. LÄS MER

 5. 5. Online Communication and Brand Attitudes : A Millennial Perspective

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Vaara; Sabina Zahiraldinni; [2019]
  Nyckelord :electronic word-of-mouth; positive electronic world-of-mouth; negative electronic word-of-mouth; brand attitude; millennials; social network sites;

  Sammanfattning : This study’s purpose was to provide a deeper understanding regarding how millennials’ attitudes towards brands are influenced by online communication. With the aim of fulfilling the purpose of the study, two research questions of descriptive and explorative kind were stated; “How can the factors that influence millennials’ use of electronic word-of-mouth be described?” as well as “How does electronic word-of-mouth influence millennials’ brand attitude?”. LÄS MER