Sökning: "brand management theories."

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden brand management theories..

 1. 1. Sinnesmarknadsföring : En kvalitativ undersökning om hur hotell i Kalmar län arbetar med positiva upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Malin Andersson; Alva Nimeryd; [2021]
  Nyckelord :Sensory marketing; the five senses; service escape; brand image; consumer experiences; value.; Sinnesmarknadsföring; sinnen; varumärkesimage; konsumentupplevelser; servicelandskap; värde.;

  Sammanfattning : Previous research shows that new strategies are currently needed to reach consumers on an emotional level. Theories claim that sensory marketing is the most effective method for companies to achieve customer loyalty and profitability. LÄS MER

 2. 2. Har covid-19 påverkat Sveriges nation branding? : En kvalitativ studie om mottagarens upplevelse av Sveriges sammanlagda krishantering av covid-19 och dess påverkan på Sveriges nation branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filippa Rutgersson; Sayna Oveisikian; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Crisis management; Crisis communication; Nation branding; Perceptions and Ideal types.; Covid-19; Krishantering; Kriskommunikation; Nation Branding; Uppfattning och Idealtyper.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna undersökning är att bidra med ökad kunskap om forskningsfälten kriskommunikation och nation branding. Vi intresserar oss för att undersöka mottagarens upplevelse av Sveriges hantering av covid-19 och om det kan komma att förändra människors uppfattningar om Sverige som nation och varumärke. LÄS MER

 3. 3. French Business Schools’ reaction towards the increasing need of CSR and its impact on brand image. : A qualitative study on the French Business Schools’ behaviour towards CSR and brand image.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Clémence Loudiere; Justine Tessier; [2020]
  Nyckelord :CSR; Education; firm; Business school; sustainability; Brand image;

  Sammanfattning : The researchers in this study wanted to focus on Business Schools by using management and marketing knowledge. Therefore, the most attractive subject for them was the link between CSR, Business schools and Brand image. LÄS MER

 4. 4. Att rädda sin image : En analys av Fredrik Virtanens kriskommunikation efter #metoo

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ebba Welin; [2020]
  Nyckelord :crisis communication; personal brand; image repair; qualitative text analysis; rhetorical analysis; #metoo;

  Sammanfattning : Several studies have been made on the crisis communication efforts made by politicians and athletes following a personal crisis, but few focus on the efforts made by other people of influence whose image and personal brand get hurt during a crisis. The aim of this study is to examine nine of Swedish journalist Fredrik Virtanen’s statements after he was accused of rape and sexual assault by several women during #metoo. LÄS MER

 5. 5. Situational brand ambassadorship - a study of how part-time employees make sense of themselves as brand ambassadors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Kaisa Uronen; [2020]
  Nyckelord :brand ambassador; employee ambassador; ambassadorship; sensemaking; identity; normative control; brand-centred control; situation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this research is to understand and unpack the phenomenon of brand ambassadorship by examining the sensemaking and actualization as well as the consequences of it. The study adopts an employee-perspective on brand ambassadorship to scrutinize the phenomenon in terms of what is here referred to as ’situational’ brand ambassadorship. LÄS MER