Sökning: "brand management"

Visar resultat 1 - 5 av 1043 uppsatser innehållade orden brand management.

 1. 1. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 2. 2. Damned if you do, damned if you don't.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Ellqvist; Nicholas-Joel Kisling; Katharina Nadine Junge; [2023]
  Nyckelord :H M; sustainability; case; brand image; brand reputation; vocal; brand management; strategy; Business and Economics;

  Sammanfattning : “(Un)sustainable fashion: H&M breaks promise.” “H&M sued for greenwashing claims, again.” “H&M under fire!” Helena Holgersson is sitting in her office on the top floor of H&M’s Stockholm Headquarters staring at the headlines flickering on her computer screen. LÄS MER

 3. 3. E-handelsföretag och den fysiska butiken - ett smart varumärkesdrag eller fåfänga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Haglund; Petra Ohlson; Emma Ahlstedt; [2023]
  Nyckelord :Brand experience; brand image; motives; e-commerce; physical store; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vad finns det för motiv för e-handelsföretag inom sällanköpshandeln att etablera fysiska butiker? Hur använder e-handelsföretag den fysiska butiken för att skapa brand experience och brand image? Hur påverkar fysiska butiker e-handelsföretagens lönsamhet? Syfte: I denna studie har vi som avsikt att redogöra för varför renodlade e-handelsföretag inom sällanköpshandeln öppnar fysiska butiker, samt undersöka hur den fysiska butiken används för att stärka e-handelsföretagens varumärken med utgångspunkt i teorierna brand experience och brand image. Vidare syftar studien till att skapa en teoretisk grund och ökad förståelse för fenomenet med e-handelsföretag som öppnar fysiska butiker, utifrån ett management perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Social Brand Activism in a Changing Environment - A Qualitative Case Study on how Sportswear Organizations navigate Social Brand Activism whilst remaining Authentic

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Lovisa Bivstedt; Miranda Sjöqvist; [2023]
  Nyckelord :Sportswear Organisations; Social Brand Activism; Navigation; Woke Washing; Disclosure;

  Sammanfattning : Through a qualitative study, this thesis aims to investigate how sportswear companies navigate in the new complex field of social brand activism while remaining authentic to their customers and stakeholders. The thesis is conducted in a case study setting, where a total of nine interviews were executed. LÄS MER

 5. 5. Brewing Up a Storm: The Rise of Stars Coffee

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Kullenberg; Victoria Friman; Karin Forslund; [2023]
  Nyckelord :Trademark infringement; corporate brand management; Starbucks; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER