Sökning: "brand management"

Visar resultat 1 - 5 av 789 uppsatser innehållade orden brand management.

 1. 1. "The Dance of Branding, Innovation and Design Thinking" A qualitative study exploring how Design Thinking can contribute to Brand Management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carolina Agersborg; Jenny Lermander; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maja Blom; [2018]
  Nyckelord :lata kor; kotrafik; blandfoder; mjölkningsrobot; fullfodermix;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sammansättningen av blandfoder påverkar den frivilliga kotrafiken (hur ofta korna frivilligt går till mjölkning) på gårdar med automatisk mjölkning (AM). Studien genomfördes på elva gårdar i Västra Götalands, Gävleborgs och Västernorrlands län där korna utfodrades med blandfoder på foderbordet totalt 939 kor. LÄS MER

 3. 3. Brand image in the Sharing Economy : An exploratory study of how to achieve positive customer perceptions in the sharing economy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jacob Johansson; Oscar Folkesson; Jacob Henningsson; [2018]
  Nyckelord :Brand image; Brand equity; Brand management; Marketing; Sharing economy; Collaborative consumption;

  Sammanfattning : Abstract Background: Most of existing literature in the field of sharing economy has focused on aspects of sustainability and business model structure. Research on brand image in the sharing economy has up until today not been an area of investigation. LÄS MER

 4. 4. Hemma bra men borta bäst? : En jämförelse mellan inshoring och nearshoringför hållbara företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Atterfors; Julia Gustafsso; [2018]
  Nyckelord :Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Cost; Risk; Value; Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Kostnad; Risk; Värde; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering Under 90-talet flyttade många företag sin produktion till lågkostnadsländer långt bort för att minska sina produktionskostnader och därmed öka konkurrensfördelarna. Nu menar forskare att denna trend börjat vända, och företag väljer att flytta tillbaka sin produktion till hemlandet eller i ett närliggande lågkostnadsland då det visat sig att totalkostnaden inte blev lägre. LÄS MER

 5. 5. The Social Media and SMEs Business Growth : How can SMEs Incorporate Social Media

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lina Yan; Carol Musika; [2018]
  Nyckelord :Social media; SME; business growth; social media implementation.;

  Sammanfattning : Background: The dramatic increase of the popularity of social media has affected in a large extent how SMEs reach and engage with their target customers to promote their products or services and to brand their firms. How SMEs incorporate social media for better business growth has gained huge attention from both academic and industrial sectors. LÄS MER