Sökning: "brand reputation"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden brand reputation.

 1. 1. Attraktion vid första ögonkastet : Hur Employer Brands används för att attrahera nyexaminerade studenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Mosesson; Jens Sintéus; [2018]
  Nyckelord :Employer Brand; Employer Branding; Employer Value Proposition; Employer Brand Equity;

  Sammanfattning : Konkurrensen på den svenska arbetsmarknaden om nyexaminerade universitetsstudenter har intensifierats drastiskt under de senaste åren. Svenska arbetsgivare har därför ett svårare arbete framför sig kring att hitta högkvalitativ personal som passar organisationen. LÄS MER

 2. 2. Brand new knowledge : how knowledge-intensive startups use social media to build their corporate brand

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Gustaf Ergeer; Fredrik Sigfridsson; [2018]
  Nyckelord :Startups; Entrepreneurship; Branding; Social media; Knowledge-intensive firms; Social media marketing;

  Sammanfattning : Building a corporate brand is as a crucial resource for the survival of companies. Social media as a tool for branding practices has been emphasized in research about startups. In such research, less focus is on certain groups of startups, such as Knowledge-intensive startups (KI Startups). LÄS MER

 3. 3. Case Competitions as a Tool to Build Brands and Reputation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Judith Armenteras; Iris Politiek; [2018]
  Nyckelord :Corporate Case Competitions; strategic brand management; case competitions; brand reputation; internal branding; employer branding.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Aim: We aim to broaden the view and the understanding of what a case competition is and how it can be used beyond its use as an educational method of teaching and learning. More specifically, the purpose is to explore the phenomenon of case competitions as a branding tool from a strategic brand management perspective. LÄS MER

 4. 4. Green bonds and non-financial value : a study of the Swedish green bond market

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Lindberg; [2018]
  Nyckelord :climate change; CSR; CSV; green bonds; investors; portfolio theory; sustainable Finance;

  Sammanfattning : Human-caused climate change in form of rising temperatures and sea-level rise are already being seen in many places. To avoid permanent effects on society the goal is to limit global temperature rise at two degrees Celsius above pre-industrial levels. LÄS MER

 5. 5. E-handel och upprepade köp : En studie om kundlojalitet inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Admir Trhanaj; Alexander To; [2018]
  Nyckelord :Informationslogistik; E-handel; Kundlojalitet; Kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Idag kan konsumenter vara tid och platsoberoende när de ska genomföra ett köp online. Återförsäljarna måste ständigt jobba med utveckla verksamheten för att kunna ge konsumenterna bästa möjliga köpupplevelse. LÄS MER