Sökning: "brand valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden brand valuation.

 1. 1. How FIFA Scores from an Offside Position: Understanding the longevity of a Disliked Brand.

  Magister-uppsats,

  Författare :Joris Bertholet; Daan Juistenga; [2021]
  Nyckelord :FIFA; Brand Longevity; Brand Dislike; Customer Valuation; Brand Loyalty; Video Games;

  Sammanfattning : Background: Organizations desire to create and maintain a strong and long-lasting relationship with their consumers. Firms enjoy many benefits through the loyalty of customers, such as lower marketing costs, increased revenue, and much more. LÄS MER

 2. 2. Examination of Strategic Management Accounting Techniques among SMEs (Perception of the Usefulness, Adoption, and Outcomes) : A multiple Case Study of SMEs in the Food Processing Industry in Nigeria

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Muhammad Naveed Akhtar; Kayode Olumide Eniodunmo; [2021]
  Nyckelord :Strategic Management Accounting Techniques; Small and Medium Scale Enterprises; Food Processing Industry of Nigeria;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis examines the perception of the usefulness of SMAT, its adoption, and expected outcomes among SMEs in the food processing industry of Nigeria. Research Questions: Three research questions have been addressed in this thesis; (1)What is the perception of the usefulness of SMAT among SMEs in the food processing industry in Nigeria? (2) What leads to SMEs adoption of SMAT (antecedents) among SMEs in the food processing industry in Nigeria? and (3) What outcomes (consequences) are believed to result from using SMAT among SMEs in the food processing industry in Nigeria?  Methodology: Qualitative studies are employed to handle empirical data gathering by semi structural interviews from four SMEs in the food processing industry in Nigeria. LÄS MER

 3. 3. Prioritering av mjuka faktorer vid fastighetsvärdering : en kvantitativ analys av Miljöbyggnads-certifierade fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Adolfsson; Jesper Jansson; [2021]
  Nyckelord :Soft factors; Miljöbyggnad; property valuation; prioritization; Mjuka faktorer; Miljöbyggnad; fastighetsvärdering; prioritering;

  Sammanfattning : Klimatkrisen är idag en stor samhällsfråga som berör den hållbara utvecklingen i världen och Sverige. Bostäder och service står för 40% av Sveriges slutliga totala energianvändning. På senare tid har det blivit vanligare att miljöcertifiera byggnader, där certifieringen Miljöbyggnad är den mest förekommande. LÄS MER

 4. 4. CSR som en del av employer branding : En studie kring framtidens arbetskraft och deras värderingar gällande hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegrahn; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit; Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit;

  Sammanfattning : SYFTE: För att bidra med vidare förståelse kring vad som attraherar framtida arbetskraft på en konkurrensutsatt arbetsmarknad är syftet med uppsatsen att utreda hur Corporate social responsibility påverkar arbetsgivarvarumärket och således attraktionskraften hos företag. TEORI: Corporate social responsibility (CSR) har tidigare visat sig vara en starkt bidragande faktor till attraktivitet hos företag. LÄS MER

 5. 5. Work in to work out : En studie om hur små- och medelstora företag (SMF) kan stärka sitt employer brand hos medarbetare tillhörande generation Z

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Emelie Ahlén; [2019]
  Nyckelord :Generation Z; Employer branding; Internal branding; SME; None-financial values; Generation Z; Employer branding; Internal branding; SMF; Mjuka värden; Icke finansiella värden; Medarbetarlojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturförändringar har präglat den svenska arbetsmarknaden vilket resulterat i en ökad konkurrens bland arbetsgivare. Ett aktivt employer branding-arbete blir därmed viktigare eftersom det är en möjlig konkurrensfördel. LÄS MER