Sökning: "brandade kläder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden brandade kläder.

  1. 1. Att designa brandade kläder till en friluftsanläggning som besökarna vill köpa och använda

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Sanna Skoog; [2020]
    Nyckelord :promo wear; branded clothing; outdoor clothing; workout clothes; design process; marketing; outdoor facility; profilkläder; brandade kläder; friluftskläder; träningskläder; designprocess; marknadsföring; friluftsområde
;

    Sammanfattning : Brandade kläder beskrivs som "kläder som används internt eller externt i syfte att understödja eller förstärka företagets eller organisationens profil, med syftet att uppnå ökad konkurrenskraft". Syftet med denna studie var att designa brandade kläder som speglar friluftsanläggningen Mattilas varumärke och som kan säljas till dess besökare. LÄS MER