Sökning: "branded clothing"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden branded clothing.

 1. 1. Factors Influencing Consumers’ Purchase Intention of Co-branded Products with Eco-labels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Junru Li; Maria Cristina Mincic; [2020-06-25]
  Nyckelord :co-branding; eco-label; brand equity; eco-label equity; perceived fit; ease of transfer; product evaluation; purchase intention;

  Sammanfattning : MSc Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Att designa brandade kläder till en friluftsanläggning som besökarna vill köpa och använda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sanna Skoog; [2020]
  Nyckelord :promo wear; branded clothing; outdoor clothing; workout clothes; design process; marketing; outdoor facility; profilkläder; brandade kläder; friluftskläder; träningskläder; designprocess; marknadsföring; friluftsområde
;

  Sammanfattning : Brandade kläder beskrivs som "kläder som används internt eller externt i syfte att understödja eller förstärka företagets eller organisationens profil, med syftet att uppnå ökad konkurrenskraft". Syftet med denna studie var att designa brandade kläder som speglar friluftsanläggningen Mattilas varumärke och som kan säljas till dess besökare. LÄS MER

 3. 3. Konsumtion av märkeskläder : en studie av planerat beteende vid klädköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Jansson; Sandra Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :conspicuous consumption; social consumption; luxury consumption; social status; theory of planned behavior.; konsumtion för beskådan; skrytkonsumtion; lyxkonsumtion; social status; rikedom; teorin om planerat beteende.;

  Sammanfattning : Resultatet visar oss att människors konsumtionsvanor påverkas av våra beteenden. Både attityden mot beteendet, subjektiva normer och vår upplevda kontroll över köpet påverkar det slutliga utfallet av konsumtionen av märkeskläder. Det gäller framförallt för klädköp som är avsedda för att förbättra individens självbild. LÄS MER

 4. 4. Consumer Online Resale at Tradera : A Qualitative Study of Valuation and Pricing in the Online Auction Marketplace

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Glenn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Valuation; Pricing; Consumer Online Resale; Online Auction; Markets;

  Sammanfattning : Trade of second hand goods between private individuals has increased substantially during the 21st century, particularly in the light of a growing e-commerce scene. Consequently, individual consumers more notably find themselves in the role of sellers in the marketplace and take on responsibilities traditionally performed by businesses. LÄS MER

 5. 5. SJÄLVÖVERVAKNING, PRODUKTENGAGEMANG OCH INKÖPSMOTIV : Relationen mellan dessa tre aspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Therese Ingemarsson; Valentina Zeneli; [2017]
  Nyckelord :Självövervakning högengagemangsprodukter fastfashion luxuryfashion företagsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to find out if different personality types were more interested in the implicit or explicit function of a product. Personality theory self-monitoring was chosen because we live in a self-monitoring society, which makes this theory relevant. LÄS MER