Sökning: "branding strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade orden branding strategies.

 1. 1. Leadership in the Internal Employer Branding Process. A hermeneutic study of leadership and internal employer branding from a managerial perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Daniella Möller Almasidou; [2021]
  Nyckelord :Leadership; Management; Internal Employer Branding; Employees; Employer Value Proposition; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today's society is in constant change and development where globalisation and technology have affected the labour market. As a result, the labour market is different and the employees set higher demands with new requirements for the employer to satisfy. LÄS MER

 2. 2. Myten om gråzonen : En kvalitativ innehållsanalys av kulturell varumärkeskommunikation i samband med opinionsrörelsen Black Lives Matter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Gjörde; Molly Magnfält; [2021]
  Nyckelord :Cultural branding; Myths; Black Lives Matter; Postcolonialism; Visual rhetoric; Semiotics; Kulturell varumärkeskommunikation; Myter; Black Lives Matter; Postkolonialism; Visuell retorik; Semiotik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur västerländska företag har konstruerat sin varumärkeskommunikation i samband med Black Lives Matter-rörelsen. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på semiotik, visuell retorik och postkolonialism granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer för att utläsa de myter företagen kommunicerar. LÄS MER

 3. 3. “Probably the best beer in town” : En kvalitativ studie om svenska mikrobryggeriers strategiska kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Josefin Kling; Bianca Duvnjak; [2021]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; mikrobryggeri; neolokalism; branding; deltagarkultur; deltagarorienterad strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : In the last 20 years the craft brewing industry has expanded significantly in Scandinavia. The trend of microbreweries originates from the US and the U.K where much of the recent research has taken place, leaving a field unexplored from a perspective centralized to the microbrewery industry in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Sverige, lovar guld och gröna skogar? - En multimodal analys av hur semiotiska resurser och visuell framing används inom platsvarumärkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Matilda Zeneli; Julia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :place brand; place identity; semiotic resources; visual framing; strategic communication; COVID-19; platsvarumärkning; platsidentitet; semiotiska resurser; visuell framing; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Turistindustrin runt om i världen fick snabbt anpassa sig till de restriktioner för resor som tillkom i samband med COVID-19. Visit Sweden, Sveriges officiella organisation för turism, bestämde sig för att lansera en kampanj som använder strategier inom platsvarumärkning för att uppmuntra svenskar att agera turister i sitt eget land. LÄS MER

 5. 5. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER