Sökning: "branding"

Visar resultat 1 - 5 av 2067 uppsatser innehållade ordet branding.

 1. 1. Branding in Startups - A Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Mattson; Marcus Persson; [2021-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 3. 3. Onboarding på distans - En fenomenografisk studie med utgångspunkt i organisationskultur och lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Shirine Memari; [2021]
  Nyckelord :Organisationskultur; lärande; onboarding; introduktionsprocess; distans; socialisationsprocess.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förändringar i organisationers omvärld leder till ett behov av att ställa om och anpassa sig till de rådande omständigheterna. En sådan förändring har varit behovet av att i allt större utsträckning arbeta hemifrån till följd av de restriktioner vi har behövt förhålla oss till under stora delar av år 2020. LÄS MER

 4. 4. Branding Images : White Saviorism and Shock Appeals by BBC Three

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Julianne Lindner; [2021]
  Nyckelord :White Saviourism; Documentary; Shock Appeals; Misrepresentation; BBC;

  Sammanfattning : This research has focused on the representation of foreign cultures in four BBCdocumentaries. To be more precise, it looked into how public documentariesportray foreign cultures, specifically within a frame of development aid and whitesaviourism when watching documentaries by BBC Three, a channel which iscentred towards a young audience. LÄS MER

 5. 5. I stormens öga räcker status quo föga : hur en central aktör i krog- och restaurangbranschen ställer om under extrem kris

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Lennartsson; Elsa Reuterdahl Svedberg; [2021]
  Nyckelord :corporate branding; entreprenöriella möjligheter; krishantering; omställning; organisationsförändring;

  Sammanfattning : A company’s external environment consists of external, ever-changning forces that force it to adapt (Mintzberg, 2005). The company’s value network is part of this external environment; the value network is the link between the company and its external environment (Allee, 2000). LÄS MER